حمایت حسن شریعتمداری از تشکیل «همگامی برای جمهوری‌خواهان سکولار دمکرات»

پنج سازمان و حزب پیام انقلاب مهسا را دریافتند و با وجود تفاوت در نگرش‌ها، لزوم همگرایی و هم‌اوایی را به موقع تشخیص دادند.

در همگامی گروه‌های ملی، چپ، سوسیال دمکرات و لیبرال دمکرات حضور دارند و این تنوع را می‌رساند.

طیف جمهوری‌خواهان وسیع است و اکثریت جمهوری‌خواه در نواحی حاشیه ایران هستند و خواسته‌های متفاوتی نیز دارند که باید هماهنگی و هم‌رایی ایجاد شود.

افراد مستقل جمهوری‌خواهی نیز وجود دارند که باید فرم‌های را پیدا کرد که این افراد حضور پیدا کنند.

اگر یکی از راه‌های سامان‌یابی اجتماعی برامدن نهاد‌های مردم نهاد و پیوستن سازمان‌های سیاسی و گروه‌های مطالبه محور به هم تصور کنیم یک جامعه سامان‌مند گذار مسالمت‌امیز به دمکراسی را ممکن می‌کند.

افرادی که در سازمان‌ها وجود دارند هم مسئولیت بیشتری را حس می‌کند و هم پاسخگو هستند و هم به تدریج طرز فکر منسجمی نسبت به سیاست پیدا می‌کنند.

Print Friendly, PDF & Email

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *