زندانيان سياسی و عقيدتی بايد آزاد شوند.

جمهوری اسلامی در روزهای اخیر بر فشار و آزار زندانیان سیاسی و عقیدتی افزوده است. بر خلاف اصل تفکیک جرایم، ۱۳ زندانی سیاسی و ۱۵ زندانی عقیدتی (سنی) را به اجبار از زندان اوین به بند امن واحد ۳ زندان قزل حصار منتقل کرده است. آن ها ‌در شرایط بسیار سخت و محروم‌ از امکانات اولیه در زندان به سر می برند. این زندانیان سیاسی از روز یکشنبه ۱۲ شهریور در اعتراض به انتقال خود در اعتصاب غذا هستند.

بهاره هدایت هم با انتشار نامه ای از داخل زندان اوین اعلام کرد که در اعتراض به قتل جواد روحی در زندان نوشهر، برای آزادی الهه محمدی و نیلوفر حامدی و در حمایت از یک سال مقاومت بی امان زنان ازادی‌خواه ایران از روز جمعه ۱۰ شهریور دست به اعتصاب غذا زده است. نازیلا معروفیان نیز که برای بار چهارم و به طرز وحشیانه  ای بازداشت و در اثر ضرب و جرح شدید روانه بیمارستان شد، از ۱۰ شهریور اعلام اعتصاب غذا کرده است.

“همگامی برای جمهوری سکولار دموکرات در ايران” ضمن پشتيانی از فعالان سیاسی و مدنی دربند که حتی در زندان هم دست از جان شسته و اعتصاب غذا کرده اند، خواهان آزادی فوری و بی قید و شرط تمام زندانیان سیاسی و عقیدتی است.https://bit.ly/3LfgWAb
@hamgamijds

Print Friendly, PDF & Email

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *