بیانیه: جای نرگس محمدی در زندان نیست؛ ما عمیقاً نگران سلامتی خانم نرگس محمدی هستیم

خانم نرگس محمدی فعال حقوق بشر و برنده جایزه صلح نوبل امسال، در اعتراض به شرایط زندان‌ها و سیاست حجاب اجباری حکومت اسلامی، از روز دوشنبه پانزدهم آبان دست به اعتصاب غذا زده‌است. سپیده قلیان، ویدا ربانی و گلرخ ایرائی هم در همراهی با نرگس محمدی در اعتصاب غذا هستند.

خانم محمدی در یادداشت خود به طور مشخص «سیاست جمهوری اسلامی برای تعلل و عدم رسیدگی پزشکی به وضعیت زندانیان بیمار و از دست رفتن سلامتی و جان انسان‌ها» و همچنین  سیاست یا «مرگ » یا «حجاب اجباری» برای زنان ایران را، از دلایل اعتصاب غذای خود عنوان کرده است.

طبق تشخیص پزشک معتمد سازمان زندان‌ها، خانم نرگس محمدی از یک هفته پیش نیاز به اعزام اورژانسی به مرکز قلب و ریه دارد، اما دادستان با صدور مجوز جهت اعزام او به این مرکز درمانی مخالفت می‌کند.

همگامی نگرانی عمیق خود را از وضعیت جسمانی و سلامتی خانم نرگس محمدی ابراز می‌دارد، خواهان آزادی فوری وی از زندان و تامین امکان مداوای او در یک مرکز درمانی مناسب است.‌ ما از همه نهادهای حقوق بشری تقاضا می کنیم در این زمینه به جمهوری اسلامی فشار بیاورند، تا به تعهدات خود بر اساس قوانین بین المللی عمل کند. همگامی، مقامات حکومت اسلامی ایران بویژه شخص علی خامنه‌ای را، مسئول مستقیم هرگونه صدمه به سلامتی خانم نرگس محمدی و دیگر زندانیان سیاسی می داند.

همگامی برای جمهوری سکولار دمکرات در ایران

۱۷ آبان ۱۴۰۲ برابر با ۷ نوامبر ۲۰۲۳

Print Friendly, PDF & Email

One comment

  • حقیقتگو

    امیدوارم که کمنت بنده را دراین مورد منتشرکنید…حکومت آخوندها که دربراساس حقیقت صدد براندازی نسل ایرانی بوده وهستند زیراکه دراصل ونصب ایرانی نبوده اند وضدیت نهادینه شده برعلیه مردم ایران وتاریخ ایران داشته ودارند ورهبرشان که ضحاک خون آشام ایرانی هاست هرانچه بتوانند برعلیه مبارزان ووطن پرستان وآزادی خواهان درایران انجام داده ومیدهند وتا چنین حکومتی درایران برجاست هیچ انتظاری ازانها نباید داشت که برای خانم نرگس محمدی ودها سیاسیون زن دربند و برای زنده ماندنش ومداوا کردنشان دلسوزی کنند ..خامنه ای بطور مشخص هرانچه مردم می خواهند ومی پسندند به عمد مورد خشمش واقع شده ومیشود وانجام نمی دهد و هرانچه مردم ایران نمی پسندند ونمی خواهند ومورد اعتراض شان واقع شده ومیشود به عمد انجام میدهد .. اکثریت قشرخاکستری وارتجاعی وقشری که منافعشان درمانده گارماندن حکومت آخوندی بهم گره خورده است ودرحقیقت به افزایش افسارگسیخته استبداد وخفقان حکومت آخوندی کمک کرده ومی کنند سپاه وبسیجیان ومزدوران و آدم کشان حکومت آخوندی که جمعیت میلیونهائی را تشکیل میدهند واصلاح پذیرنبوده ونیستند مشکل اصلی درتغییر وتحولی درایران بوده وهستند ..اگربدقت بررسی کنیم هرچند کشورایران تجزیه جغرافیائی نشده است ولی تجزیه ایران ازلحاظ افکاروزبان واعتقادات مذهبی وقوم واقوام گرائی شده است که همیستگی واقعی مردمی درایران را ناممکن ساخته است .وورهائی ازحکومت استبداد وخفقان وجنایت آخوندی را تاکنون هم نا ممکن ساخته است وهمین مورد هم می باشد که زندان ها سیاسی همچنان پابرجاست .ودستگیرها وزندانی کردن ها واعدام کردن ها رواج دارد ..

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *