همگامی اهدای جايزه صلح نوبل به خانم نرگس محمدی را تبریک می گوید!

“همگامی” این پیروزی را به خانم نرگس محمدی، خانواده او، زندانيان سياسی، فعالان حقوق بشر، به مردم ایران و مدافعان صلح و آزادی در سراسر جهان تبريک می‌گويد. 

  خانم نرگس محمدی نامی بلند در مبارزه عليه اعدام، تبعيض جنسيتی و حجاب اجباری و مدافع جنبش انقلابی زن، زندگی، آزادی است. او سال های بسیاری را در زندان های جمهوری اسلامی گذرانده و رنج های فراوان کشیده است. خانم نرگس محمدی ۱۳ بار بازداشت شده، ۵ بار محکوم شده و تا کنون ۱۰ سال زندان کشيده است. او در زندان هم ساکت نمانده و در هر فرصتی صدای اعتراضش را بلندتر کرده است. نرگس محمدی مبارزی جسور و شجاع است که زندگی اش و توانایی هایش را در دفاع از حقوق بشر و برای گذار از استبداد دینی حاکم بکار گرفته است.

امید است که اهدای جایزه صلح نوبل به خانم نرگس محمدی جنبش مهسا را تقويت کرده، صدای طرفداران حقوق بشر، مخالفان اعدام و طرفداران دمکراسی در ایران را بلندتر کرده و زمينه را برای رهایی مردم از حکومت جنايتکار جمهوری اسلامی و استقرار دموکراسی در کشور هموار سازد.

همگامی- ۱۴ مهر ۱۴۰۲ (۶ سپتامبر ۲۰۲۳)

Print Friendly, PDF & Email

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *