دريغا تهي از تو ايران زمين

دکتر هرمیداس باوند یار دیرین جبهه ملی ایران، استاد فرهیخته علوم سیاسی، دیپلمات برجسته ایران در سازمان ملل وبنیانگذار انجمن علوم سیاسی ایران، چهره در نقاب خاک کشید و به ابدیت پیوست.

دکتر باوند در دوران دانشجویی در ایران عضو نیروی سوم به رهبری خلیل ملکی شدند که به همراهی محمد نخشب در امریکا نیزادامه یافت. در پلنوم ۱۳۸۲ جبهه ملی ایران، ایشان با بالاترین رای به عضویت شورای مرکزی جبهه ملی ایران انتخاب گردید وپس از درگذشت شادروا ن دکتر ورجاوند در خرداد ۱۳۸۶  به عضویت هیات رهبری جبهه ملی ایران و سخنگویی ان منتخب گردیدند، که تا ۲۷ آبان  ۱۳۹۷در این سمت ایفای نقش کردند و پس از ان نیز عضو هیات رهبری درسامان ششم درامدند.

ایشان تا آخرین لحظه زندگی پربار خود از هیچ کوششی در جهت اعتلای ایران و ایرانی  فروگذار نکردند. از جمله تالیفات ایشان که در پاسداری از منافع ملي مردم ايران به رشته تحریردر اوردند میتوان از “مبانی تاریخی و حقوقی ایران نسبت به جزایر تنب ها”، “جزایر خُرد و دیپلماسی کلان ” ، “دریاهای بسته و نیمه بسته” و “مسئله بمباران سکوی نوروز توسط عراق و نقض تعهد بیون المللی و مسئولیت های ناشی از آن” نام برد.

فقدان شادروان باوند نه تنها برای جبهه ملی ایران بلکه برای تمام نیروها که خواهان ازادی وسربلندی ایران می باشند یک ضایعه ناگواراست. ملت ایران یکی از فرزندان پاک سرشت خود را از دست داد.

همگامی برای جمهوری سکولاردمکرات در ایران، برای ایشان شادی روان و تداوم راهشان و برای خانواده و اعضای جبهه ملی ایران دل ارامی ارزو میکند.

«همگامی برای جمهوری سکولاردمکرات در ایران»

دوشنبه، ۲۲ آبان ١۴٠٢ – ۱۳ نوامبر ٢٠٢٣

Print Friendly, PDF & Email

One comment

  • حقیقتگو

    دریغا که کشورایران چه بود وچه شد ..ودریغا که مردم ایران چه بودند وچه شدند …دریغا دلسوزان ووطن پرستان ایرانی ومبارزان برای ازادی کشورایران یکی پس دیگری درعالم غربت فوت کردند ودریغا که هویت واعتبارایرانی ها چه بود وچه شد..ودریغا ازتصمیات فاجعه باروضد ایران وایرانی امریکا واروپا چهل وچندسال پیش که حکومت اسلام فاشیستی استبدادی خمینی را برایران حاکم کردند وپشت پرده سالهای سال حمایت کرده ومی کنند ..شادروان دکترشاپوربختیاراولین قربانی حکومت خمینی بود که بعد ازوی دها دیگرسیاسیون ایرانی درخارج ازکشورترور وبه قتل رسیدند ..واقعا” فرای تصوردردناک است چنین سیاسیون واقعی وحقیقی که لاعلاجانه وادارشده ومیشوند درعالم غربت بسربرند وبدون انکه نظاره گرازادشدن کشورشان وبرپائی حکومت مردمی ودمکراتی دران باشند چشم ازجهان فرو می بندند .تسلیت بنده به خانواده دکتر هرمیداس باوند وهمچنین به ملت ایران وگروهای سیاسی ایران …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *