سیاست متوازن خارجی در خدمت منافع ملی ایران است 

سیاست خارجی متوازن، مستقل و  ملی با برخورداری از مناسبات احترام آمیز و  همه جانبه با همه کشورها از جمله روسیه،چین، اتحادیه اروپا و آمریکا  تعریف می شود. سیاست شرق گرایی اشتباه محض است و از رابطه خصمانه میان آمریکا و ایران تنها دیگر کشورها سود برده و ایران و ایرانیان زیان می‌بینند. اتحاد جمهوری خواهان ایران از سر گیری روابط همه جانبه و دوستانه میان ایران و آمریکا را بسود سیاست خارجی متوازن و در خدمت منافع ملی مردم ایران می داند. 

هیات سیاسی اجرایی
اتحاد جمهوری خواهان ایران

پنجم دی ماه ۱۴۰۲

Print Friendly, PDF & Email

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *