گفت و گو در باره “انتخابات” ریاست جمهوری ۸ ام تیر

میهمانان: 
مزدک لیماکشی از مسئولان اتحاد جمهوریخواهان ایران و
محمود جعفری عضو هیات اجرایی جبهه ملی ایران – اروپا

موضوع: “انتخابات” ریاست جمهوری ۸ ام تیر

مجری برنامه: کامبیز قائم مقام، عضو هیات اجرایی سازمانهای جبهه ملی ایران در خارج از کشور  

برنامه ای از سازمانهای جبهه ملی ایران در خارج از کشور

پخش از تلویزیون اندیشه

Print Friendly, PDF & Email

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *