ویدئوهای همایش پنجم

پنجمین همایش اتحاد جمهوری‌خواهان (پنل اول)
اوضاع سیاسی کشور، بحران هسته ای، تحریم های اقتصادی،
خطر حمله نظامی و راهکارها»

میزگرد اول همایش

با شرکت

ملیحه محمدی ، علی مزروعی، مهرداد عمادی، علی هنری ، بهروز بیات و حسن شریعتمداری.

– مجری برنامه اسفندیار طبری

***************

پنجمین همایش اتحاد جمهوری‌خواهان (پنل دوم)
«همگرائی و اتحاد نیروهای جمهوریخواه، موانع و راه حل ها»

ومین میزگرد پنجمین همایش اتحاد جمهوریخواهان ایران

با شرکت

مهدی فتاپور، علی حسین قاضی زاده، مهرداد درویش پور، رضا علیجانی و فرید اشکان؛

مجری برنامه مریم سطوت

**************

سخنرانی های روز دوم پنجمین همایش اتحاد جمهوریخواهان ایران

بخش اول سخنرانی ها: هوتن رضائی، کمال ارس، مهدی فتاپور، احمد پورمندی،علی پور نقوی، محمد مصری،خالد حسن پور، سیروس مددی…

بخش دوم سخنرانی ها:

بابک امیر خسروی، محمد امینی، آزاده اسدی، روح الله شهسوار، پروین بختیار نژاد، مهرداد عمادی.

بخش سوم سخنرانی ها:

ضیا عابدی، حسن فرشتیان، امیر ممبینی، حسن یوسفی اشکوری.

************

گزارشی از همایش

اين قسمت در حال حاضر بسته است.