طرح قطعنامه همایش ششم اجا پیرامون همکاری، همگرایی و وحدت جمهوریخواهان.

دهسال پس از انتشار بیانیه “برای اتحاد جمهوری خواهان ايران” و تشکیل همایش تاریخی جمهوریخواهان در برلین، سیر حوادث سیاسی در کشور و در راس همه، جنبش سبز مردم ایران برای آزادی و مردم سالاری، نشان دادند که اصول مندرج در این بیانیه تاریخی، دقیق، راهگشا و درست بوده اند و داشتن یک صدای واحد و نیرومند جمهوریخواهانه، انعکاس خواست […]

» ادامه

قرار برای وحدت نیروهای جمهوریخواه

هدف اولیه اتحاد جمهوریخواهان ایران گردآوردن نیروهای جمهوریخواه ایران زیر یک سقف بوده است. سیاست ما تلاش برای وحدت با نیروهای جمهوریخواهی است که ارزش ها و باورهای مشابه اجا دارند. مبنای ما برای وحدت با دیگر نیروهای جمهوریخواه، اصول مندرج در بیانیه «برای اتحاد جمهوریخواهان ایران»(۱۳۸۲ – ۲۰۰۳) است. همآیش ششم با استقبال از «فراخوان برای وحدت جمهوریخواهان» سازمان «همبستگی […]

» ادامه

دعوت برای شرکت در همآیش ششم اتحاد جمهوریخواهان ایران

             صاحب نظران و فعالان سیاسی و مدنی را به همایش ششم اتحاد جمهورخوهان ایران دعوت می کنیم! هم میهنان گرامی ، ششمین همایش اتحاد جمهوری خواهان ایران در روز های ۲۸ تا ۳۰ نوامبر ۲۰۱۴ در شهر برلین آلمان برگزار خواهد شد. در این همآیش اوضاع سیاسی کشور، مذاکرات بحران اتمی، تحریم های بین المللی و تاثیرات آن در جامعه ، اوضاع منطقه، ضرورت همگرائی و جمهوریخواهان ، هم چنین چشم انداز تحولات در ایران […]

» ادامه

طرح سند سیاسی برای همایش ششم اجا

    اتحاد جمهوری خواهان ایران و سياست های آن   اتحاد جمهوريخواهان ايران اتحاد جمهوری خواهان ایران، اتحاد نیروهای جمهوری‌خواهی است که برای رسیدن به جامعه‌ای دمکراتیک بر مبنای حقوق بشر، برابری حقوقی شهروندان، تضمین حقوق شهروندی همه افراد جامعه تلاش می‌کنند.  اتحاد جمهوری خواهان ایران برای استقرار نظامی در ایران می‌کوشد که در آن یگانه منشأ مشروعیت حکومت، رأی مردم […]

» ادامه

پیش نویس سند سیاسی برای همایش ششم اجا

    پیش نویس سند سیاسی برای همآیش ششم اتحاد جمهوریخواهان ایران 1 مقدمه: اتحاد جمهوری خواهان ایران اتحاد نیروهای جمهوری خواهی است که برای رسیدن به جامعه ای دمکراتیک بر مبنای اصل تفکیک قوای سه گانه، حقوق بشر، و تضمین حقوق شهروندی همه افراد  جامعه، صرفنظر از جنسیت، تبار، عقیده و مذهب  تلاش می‌ کنند  و برای  دستیابی به ساختار سیاسی ای در […]

» ادامه
1 2