لحظۀ “همداستانی” نقش داستان گویی در توانمندسازی شهروندی

شیریندخت دقیقیان
January 9, 2020

همراه با   تحلیل ساختاری: حماسهء فریدون و کاوۀ آهنگر؛ روایت خروج بردگان از مصر فشرده و بخش های این جستار: خردورزان ِ فرهنگ ایران، قرن ها پیش از پژوهشگران مدرن که به تازگی به نقش داستان گویی در راهبری مدنی، جنبشی …

دین مدنی، قانون، دموکراسی و توسعه پایدار

حسن یوسفی اشکوری
January 4, 2020

عنوان ترکیب «توسعه پایدار» دو جزء دارد: «توسعه» و «پایدار». از تعریف فنی و علمی «توسعه» که بگذریم، این لغت در زبان فارسی (و البته عربی) می تواند به معنای گستره و گسترش دادن باشد ولی در اینجا به عنوان …

«شخصیت اقتدارطلب»

علیرضا بهتویی
December 20, 2019

آدورنو یا «لحظه‌ی پوپولیستی» لاکلائو با قدرت گرفتن احزاب ناسیونالیست افراطی در اروپا (که بسیاری‌شان ریشه در جریانات فاشیستی دارند) و با انتخاب ترامپ در ایالات متحده و بولسونارو در برزیل، توضیح برآمدن دوباره‌ی نیروهای افراطی راست، بار دیگر در …

جامعۀ مدنی : تعلیق و رفع تعلیق

محمدرضا نیکفر
December 19, 2019

این مقاله با الهام از کتاب نامیدن تعلیق اثر ابراهیم توفیق و همکارانش، وضعیت معلق “جامعۀ مدنی” در ایران را برمی‌رسد، تاریخچۀ‌ مفهوم آن را به دست می‌دهد و تلاش می‌کند نشان دهد در چه جهتی می‌توان برای رفع تعلیق آن تلاش …

دفتر یازدهم خرمگس ویژهء جامعهء مدنی و توسعهء پایدار منتشر شد

November 27, 2019

دفتر یازدهم جستارهایی پیرامون جامعۀ مدنی و توسعۀ پایدار آبان ۱۳۹۸ برابر با نوامبر ۲۰۱۹ شورای دبیران شیریندخت دقیقیان رامین جهانبگلو اسفندیار طبری www.falsafeh.com ***** پیام شورای دبیران خرمگس در همبستگی با مردم شریف میهنمان و همصدایی با خواست های …

سیاست پست-مدرن چیست؟

حمید آقایی
November 10, 2019

میشل فوکو در کتاب تاریخ سکسوالیته می‌نویسد: تا قرنهای طولانی ما انسان را مطابق تفکر ارسطویی موجود زنده‌ای می‌پنداشتیم که از یک استعداد سیاسی نیز برخوردار است؛ (موجودیت سیاسی وی فرع بر بخش‌های دیگر زندگی او انگاشته می‌شد). در دنیای …

سیاست‌زدایی از جامعه‌ی مدنی

فاطمه صادقی
October 29, 2019

سیاست‌زدایی از جامعه‌ی مدنی: تجربه‌ی سازمان‌های غیردولتی در دوره‌ی اصلاحات محمد خاتمی ضمن بازاندیشی درباره‌ی دوران ریاست جمهوری خود می‌گوید: معتقدم پایه‌ها و پشتوانه‌های جامعه‌ی مدنی باید با اقتصاد و علم و اندیشه تکمیل می‌شد… هر دولتی که سر کار …

تجربه‌های جامعه‌ی مدنی در ایران (۱)

مریم حسین‌خواه
October 18, 2019
مريم حسين خواه

  اولین گام‌ها، از مشروطه تا انقلاب ۱۳۵۷ جامعه‌ی مدنی و سازمان‌های غیردولتی به عنوان یکی از پایه‌های اصلی آن، چه تاریخچه‌ای در ایران دارند و در گذر یک قرن اخیر و به ویژه دهه‌های گذشته، چه تحولاتی را پشت …

معرفی کتاب: سوسیالیسم و محیط‌زیست از نظر تا عمل

کاظم علمداری
September 27, 2019

مطالب این دفتر، در دو بخش تنظیم شده است. بخش نخست نوشته‌ای نظری شامل نظرات مارکس و انگلس و چند تن از پیروان آن‌ها در باره رابطه انسان و طبیعت یا اکوسیستم است. بخش دوم بازبینی فجایع زیست‌محیطی در شوروی …

هفتمین شماره مجله آزادی اندیشه: زنان، جنسیت، سکسوالیته

September 2, 2019

سرسخن عرصه ی نشريه ی آزادی انديشه ، علوم انسانی و اجتماعی است سه جزء درهم تنيدهی علوم انسانی و اجتماعی  و انديشه  و آزادی  همه ی ضرورتِ وجودی و هدفهای نشريه را بيان میکند ابزارِ کارِ علوم انسانی و …