ششمین شماره مجله آزادی اندیشه

August 27, 2018

سرسخن عرصه ی نشريه ی آزادی انديشه ، علوم انسانی و اجتماعی است سه جزء درهم تنيدهی علوم انسانی و اجتماعی  و انديشه  و آزادی  همه ی ضرورتِ وجودی و هدفهای نشريه را بيان میکند ابزارِ کارِ علوم انسانی و …

توده گرایی، پوپولیسم و جشنواره آتشینی برای انسان عامی؟

گودرز اقتداری
August 27, 2018

“آنها هیچ شباهتی به قهرمانان تخیلی ندارند. آنجا ایستاده اند، خسته و بی قرار با ریش نتراشیده، ساکن و اگر هم در حرکت باشند در سوراخی تاریک نفسی میکشند و سیگاری دود میکنند. با این وجود ویلی و جو آنطور …

انتشار دفتر نهم خرمگس: جستارهایی پیرامون پوپولیسم

August 25, 2018

دفتر نهم گاهنامه فلسفی خرمگس با موضوع مرکزی ” پوپولیسم” منتشر شد و به صورت آنلاین در اختیار همگان قرارگرفت. خرمگس، گاهنامه ای فلسفی است که داوطلبانه زیر نظر شورای دبیران اداره و منتشر می شود و دانلود آن برای …

‬ ایران: از روشنفکران بلندپرواز تا روشنفکران واسط

فرهاد خسرو خاور
August 19, 2018

جامعه روشنفکری ایران به رغم شباهت های بسیار با سایر جوامع اسلامی ویژگی هایی خاص خود دارد. برای درک وضعیت روشنفکران، جایگاه آنان و تصویر ذهنی جامعه از آنان می باید بر چند ویژگی تکیه کرد. یکی از این ویژگی …

به مناسبت در گذشت سمیر امین: رئوس نظرات وی و نقد آن

امید بهرنگ
August 16, 2018

سمیرامین: نامی آشنا؛ اقتصاددانی توانا!  رئوس نظرات سمیرامین و نقد آن روز یکشنبه 12 آگوست سمیرامین (مارکسیست فرانسوی مصری تبار) درگذشت. او از موسسین و تئوریسین های فورم اجتماعی جهانی بود. از او آثار بسیاری در زمینه نقد اقتصاد سیاسی …

گذار از استبداد

عطا هودشتیان
August 16, 2018

روش‌های ساختارگرایانه و سوبژکتیویستی در تدوین نظریه گذار از استبداد گشایش پرسش مرکزی این نوشته آن است که چرا در این صد و اندی سال گذشته، ایران نتوانست بر استبداد سیاسی نقطه پایانی بگذارد و به نوعی رژیم سیاسی دمکراتیک …

روشنفکران لائیک در ایران معاصر

فرهاد خسروخاور، محسن متقی
August 15, 2018

چکیده: اگر چه از تکوین جریان روشنفکری لائیک بیش از یک قرن می گذرد اما ادبیات موجود در باره این نحله فکری هنوز جایگاه شایسته در پژوهش های مربوط به تحولات جریانات روشنفکری نیافته است که یکی از علل آن …

۲۳۳۲ نفر: حلقه قدرت در جمهوری اسلامی (معرفی کتاب):

مهرزاد بروجردی
August 14, 2018

گفت‌وگو با مهرزاد بروجردی حلقه صاحبان قدرت در تاریخ چهل ساله جمهوری اسلامی چند نفر و شامل چه کسانی بوده است؟ خاستگاه قومی و طبقاتی حاکمان ایران چه بوده است؟ و آنها چگونه پله‌های قدرت را طی کرده‌اند؟ شما در …

پیدایش و تحول اقتصاد سیاسی

فرهاد نعمانی
August 14, 2018

آن‌چه که امروز به عنوان علم اقتصاد یا اقتصادشناسی در جوامع غربی و نیز «جهان سوم» تدریس می‌شود، ‌بسیار حرفه‌ای است. نگاهی به نشریات تخصصی اقتصاد ما را متوجه‌ی این مطلب می‌سازد. انبوهی از معادلات ریاضی، داده‌ها و محاسبات آماری …

پرخاش در تنگنا – تأملی بر مضمون و آداب بحث در میان فعالان سیاسی چپ

محمدرضا نیکفر
July 6, 2018

هرگاه میان فعالان سیاسی چپ بحث در می‌گیرد − که کسانی هستند به درجاتی اهل گفت‌وگو، کسانی که توانایی و تجربه نوشتن دارند و فرهیختگی سیاسی‌شان تا آن حد هست که قانع کردن را برای سیاست‌ورزی لازم بدانند – فورا …