ایران، گروگان توهم نظامی سالاری!

احمد پورمندی
June 2, 2019

احمد پورمندی بحران های اقتصادی، زیست محیطی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی در ارتباط باهم و در نتیجه تاثیر و تاثر متقابل، کشور را دچار ابر بحرانی مزمن، عمیق و همه جانبه کرده اند. این ابربحران تمام منابع اقتدار اجتماعی را …

استراتژی برنده، استراتژی بازنده!

علی کشتگر
June 2, 2019

میان ایرانیان مخالف جمهوری اسلامی در داخل و خارج کشور بر سر تحریم و تهدیدهای حکومت ترامپ علیه جمهوری اسلامی دو تحلیل مطلقا متفاوت پدید آمده است. این دو تحلیل متفاوت به دو راهبرد متضاد در اپوزیسیون انجامیده است. بخشی …

مردم در سنگلاخ سال جاری

ملیحه محمدی
June 2, 2019

عرف این نیست که به دشوار ترین پرسشها پرداخته شود؛ بویژه در عرصه ی سیاست! و چگونگی  کنشها یا به عبارتی واکنشهای مردم ایران در سالِ پیش رو با دشواری هایی که آنان را از بیرون و درون تهدید می …

بحران ها همیشه بد نیستند

مریم سطوت
June 2, 2019

آلمانی ها در محیط کار ترجیح می‌دهند بجای کلمه Problem (معادل کلمه مشکل) از کلمه Aufgabe  (معادل کلمه وظیفه یا چالش) استفاده ‌کنند. دشواری‌هایی که مشکلات را به روی صحنه می‌آورد، وظایف و چالش‌های جدیدی را در دستور قرارمی‌دهد. چالش‌هایی …

چالش های ۹۸ و نقش مردم

فرزانه عظیمی
June 1, 2019

پرداختن به چالش های ۹۸ بدون نگاهی به تاریخ ۴۰ ساله‌‌ی کشور ما امکانپذیر نیست. مردم ما امروز آن چیزی را درو می‌کنند که رژیم جمهوری اسلامی در طول ۴۰ سال حیاتش کاشته ‌است. گرچه کشور ما در طول این …

ادامه هراس افکنی و سرکوب آزادی در ایران

عیسی پهلوان
June 1, 2019

بار دیگر دستگاه سرکوب و خشونت جمهوری اسلامی به میدان آمد و سه نفر از اعضای کانون نویسندگان ایران را با اتهام هایی دورغین و واهی به زندان های طولانی محکوم کرد . امری که البته در چهل سال عمر …

شماره۲۷ میهن با موضوع «چالشهای ۹۸ و نقش مردم» منتشر شد

May 31, 2019

سرسخن بیست و هفتم اغراق آمیز نخواهد بود گفته شود ایران در بحرانی ترین شرایط چند دهه اخیر خود بسر می برد. حداقل می توان گفت سه بحران همزمان سرنوشت ایران در سال ۹۸ را تحت تاثیر قرار خواهد داد: …

جنگ، مذاکره، فلاکت اقتصادی و آلترناتیو چهارم

کاظم علمداری
May 31, 2019

سران هر دو حکومت ایران و آمریکا خوب می‌دانند، جنگ هزینه‌های بسیار برای دو طرف در پی ‏خواهد داشت. بنابراین، اعلام کرده‌اند عزم جنگ ندارند. و اما به‌رغم اعلام این موضع، در شرایط ‏جنگی که دو طرف ایجاد کرده‌اند، از …

معضل امروز و خطوط راهبردی دو نیروی سیاسی

حمیدرضا جلائی‌پور
May 20, 2019

۱. معضل امروز جامعه سیاسی ایران چیست؟ این است که ترامپ با خروجش از برجام، تشدید تحریم‌ها، نمایش نظامی و جنگ رسانه‌ای با حمایت و هزینه گروه بی (ترامپ، نتانیاهو، بن‌سلمان معروف به بن‌اره و …) گلوی اقتصاد ایران را …

دین‌داری بی‌واسطه و حجاب اجباری

نوشین احمدی خراسانی
May 20, 2019

پژوهشی که در سال ۱۳۸۳در میان دانشجویان دانشگاه تهران انجام شده به ما نشان می‌داد فقط ۳۱ درصد از دانشجویان مصاحبه‌شونده با این گزینه که «رعایت حجاب برای زنان الزامی است» مخالف و نسبتاً مخالف بودند.[۱] این درصد از مخالفت …