چهل سالگی انقلاب؛ دیوار انزوای ایران بلندتر شده است

حبیب حسینی‌فرد
February 10, 2019

شاخصه اصلی سیاست خارجی ایران در ۴۰ سال گذشته آمریکا‌ستیزی و اسرائیل‌ستیزی و در مجموع غرب‌ستیزی بوده است. با مواضع خامنه‌ای مذاکره برای خروج از این وضعیت به امری محال بدل شده است. رفتن ترامپ هم مشکل ایران را حل …

نجات کشور در گروی انتخابات آزاد!

احمد پورمندی
February 9, 2019

در آستانه چهلمین سال سقوط سلطنت و استقرار جمهوری اسلامی، کشور دچار بحرانی عمیق، مزمن و همه جانبه است. سیاست خارجی مبتنی بر آمریکا ستیزی و صدور انقلاب اسلامی، در تشدید این بحران نقش قاطعی داشته است. حکومت تا کنون …

اسپانیا؛ «دموکراسی» پیامد فرادستی مصلحت بر عدالت

بهروز بیات
February 8, 2019

اسپانیا آخرین کشور دیکتاتوری اروپای غربی بود که به دموکراسی گروید. شیوه گذار این کشور که بدون برخوردهای بزرگ اجتماعی و با استفاده از قانونیت رژیم دیکتاتوری فرانکو، به طور مسالمت آمیزِ، به قانونیتی دموکراتیک دگرگون شد، مورد توجه بسیاری …

آفریقای جنوبی و شیلی؛ پیچ و خم های سیاست در گذار به دموکراسی

علی کشتگر
February 8, 2019

مدل های گذار به تعداد کشورهای موجود در پنج قاره جهان متنوع اند و هر کدام ویژگیهای خاص خود را دارند. اما این تنوع در ویژگیها نافی قواعد عمومی یکسانی که فرایندهای گذار از آن ها تبعیت می کنند نیست. …

شماره ۲۵ نشریه میهن با موضوع «مدل های «تغییر» در نیم قرن اخیر در جهان» منتشر شد

February 7, 2019

سرسخن بیست و پنجم چه زود چهار سال گذشت! نشریه/ سایت میهن با شماره ۲۵، پنجمین سال دوره جدید انتشار خود را آغاز می کند. بسیار خوشحالیم که افرادی با نقطه عزیمت های مختلف فکری و سیاسی اما با آرمانها …

زنان و چهل سال «جمهوری اسلامی» در ایران

نیره توحیدی
February 7, 2019

بر درک من از پژوهش‌ها و مشاهدات خود و دیگران، همانطور که نام، قانون اساسی، و ساختار سیاسی نظام جمهوری اسلامی غیرمتعارف و پر از تناقض است، وضعیت زنان در عمر چهل‌سالهٔ این نظام نیز دارای تناقضات و تضادهای قابل …

تک‌ستاره‌ای در ۴۰ سال آسمان تاریک حکومت دینی

محسن حیدریان
February 6, 2019

واقعیتی‎ ‎است‎ ‎این‎ ‎که کمتر انقلابی در جهان نه تنها همه نهاد‌های سیاسی، اقتصادی یک کشور، بلکه فرهنگ و تمدن و نیز زندگی خصوصی مردم و حتی‎ ‎روشنفکران‎ ‎حامی‎ ‎خود را همچون انقلاب اسلامی یکسره مورد تاخت و تاز و …

تقدس‌زدایی از مفهوم انقلاب

جمشید فاروقی
February 6, 2019

ابراهیم یزدی انقلاب ایران را به نقل از یک تحلیل‌گر بریتانیایی «پیروزی جهل بر ظلم» می‌دانست و داریوش همایون آن را «انقلابی نالازم» می‌خواند. آیا زمان تقدس‌زدایی از مفهوم انقلاب فرانرسیده است؟ از انقلاب اسلامی ایران چهل سال می‌گذرد. در …

در دفاع از جمهوری (۲)

ابوالفضل قدیانی، علیرضا رجایی
February 5, 2019

چهل سال از پیروزی انقلاب بهمن گذشت و همه کسانی که در متن یا حاشیه‌ی آن انقلاب بودند می‌دانند که روح ‌کلی آن خیزش بزرگ جمهوری‌خواهی بود؛ انقلاب ۵۷ به‌راستی قیامی جمهوری‌خواهانه بود علیه استبداد سلطنتی، حکمرانیِ مطلقه و هرگونه …

تأملی بر مواضع «چهار سازمان و حزب جمهوریخواه»

منصور بیات زاده
February 5, 2019

 تأملی بر مواضع اتخاذ شده دربیانیه شماره ٩ «چهار سازمان و حزب جمهوریخواه»، تحت عنوان: «ایجاد جمهوری متکی بر آرای آزاد آحاد مردم ایران، نیاز مبرم ملی است ـ ما مخالف آلترناتیو سازی از سوی قدرت های خارجی هستیم»! قبل …