بازگشت دوباره گشت ارشاد، استیصال حکومت اسلامی!

آغاز به کار مجدد گشت ارشاد تحت عنوان «گشت برخورد با هنجارشکنی اجتماعی نیروی انتظامی»، آغاز یورش جدیدی است به زنان شجاع ایران که علیه حجاب اجباری به مبارزه برخاسته اند.

هیات سیاسی اجرایی اتحاد جمهوری خواهان ایران این اقدام سرکوبگرانه حکومت اسلامی را محکوم میکند و اطمینان دارد که مردم آزاده ایران با عزمی راسخ دربرابر این حرکت از سر استیصال حکومت می‌ایستند و آنرا با شکست روبرو خواهند کرد.

هیات سیاسی – اجرایی
اتحاد جمهوری خواهان ایران

بیست و هفتم تیرماه ۱۴۰۲

Print Friendly, PDF & Email

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *