پیام تبریک به آقای دکتر عبدالکریم لاهیجی

جناب آقای دکتر عبدالکریم لاهیجی

انتخاب شایسته شما را به ریاست فدراسیون جوامع حقوق بشر،  گرامی می داریم. تردیدی ندیست که حضور شما در راس یکی از فراگیرترین نهادهای مدافع حقوق بشر در جهان،  در شرائطی که کارنامه حکومت جمهوری اسلامی نام کشور ما را در ردیف بزرگ ترین ناقضان حقوق بشر قرار داده است، بهترین نشانه برای ارائه چهره ای دیگر از ایران است، ایرانی مدافع حقوق بشر. ایرانی که به حقوق بشر متعهد است و در دفاع از آن مرزی نمی شناسد و شما یکی از برجسته ترین نمایندگان آن هستید.

حضور شما در موقعیت ریاست فدراسیون جوامع حقوق بشر مایه خرسندی ماست. از صمیم قلب این موفقیت را به شما شادباش می گوئیم

 

هیات سیاسی اجرائی

اتحاد جمهوریخواهان ایران

۱۵ خرداد ۱۳۹۲

۵ ژوئن ۲۰۱۳

اين قسمت در حال حاضر بسته است.