جلسه گفتگو در مالمو: جمهوریخواهان و چگونگی گذار از حاکمیت اسلامی ایران

گفتگو با مهدی فتاپور: چرا تقویت گفتمان جمهوریخواهی (سکولار دموکرات) در کشور ما دلرای اهمیت است؟ چه امکانات و مشکلاتی در راه گذار به دموکراسی در ایران وجود دارد و کدام پایه ها و سمت گیری ها در جهت تقویت سناریو های مثبت، کارا خواهد بود؟

زمان: یکشنبه ۱۹ نوامبر، ساعت ۱۵

محل برگزاری:

Föreninscenter Nobelvägen 21, 21429 Malmö

Sal: Öppen Center

Print Friendly, PDF & Email

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *