برنامه گفتمان – گفتگو در باره مسایل ایران و منطقه

موضوع: بمب گذاری در چهارمین سالگرد قاسم سلیمانی درکرمان

برنامه گفتمان – دستگیری عوامل بمب گذاری در چهارمین سالگرد قاسم سلیمانی درکرمان واحتمال ادامه عملیات تروریستی درایران

گفتگو از خاطره نورشید

موضوع: جنگ در غزه و سیاست جمهوری اسلمی در رابطه با آن

برنامه گفتمان – چرا گروهی از سلطنت طلبان از اینکه اسرائیل به ایران حمله کند دفاع می کنند؟ آیا میشود این را حماقت یا خیانت آنها دانست و کشته شدن رضی موسوی و تبعات آن و اعدام چهار زندانی به دلیل جاسوسی برای اسرائیل درست یکروز پس از خاکسپاری رضی موسوی فرمانده نیروی مقاومت سپاه در سوریه.

گفتگو از خاطره نورشید

www.jeeradio.com

Print Friendly, PDF & Email

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *