میزگرد: درباره چرایی مناسبات نامتوازن جمهوری اسلامی با چین و روسیه و عدم مناسبات با امریکا

مهمانان: آقایان کامبیز قائم مقام، مهدی فتاپور، حجت نارنجی و رضا علوی
۲۷ فروردین ۱۳۹۹ برابر با ۱۵ آوریل ۲۰۲۰
تهیه شده توسط تلویزیون اینترنتی رنگین کمان، بنیاد آزادی اندیشه و بیان

Leave a Reply

Your email address will not be published.