در«انتخابات» فرمایشی شرکت نمی کنیم!

انتخابات در جمهوری اسلامی جز در موارد نادری در همان آغاز شکل گیری این نظام، آزاد و دموکراتیک نبوده است. نیروهای اپوزیسیون همواره از امکان مشارکت و کاندیدا شدن در انتخابات محروم بوده‏اند و تنها نیروهای وابسته به حکومت امکان انتخاب شدن داشته اند، ولی انتخابات این دوره خصلتی جدید و فرای همه انتخابات های گذشته یافته است.

حاکمیّت قصد آن دارد که انتخابات دوره یازدهم ریاست جمهوری را، قبل از آن که کار به صندوق های رای برسد، از محتوا تهی کند. بازداشتن آقای محمد خاتمی از کاندیداتوری، حذف آقای هاشمی رفسنجانی و دیگر کاندیداها، امکان رقابت واقعی را از بین برده است. حاکمیت مصمم است صحنه انتخابات را در کنترل محافل امنیتی و نظامی تحت هدایت آقای خامنه ای قرار دهد.

اکنون دیگر همه شواهد بر این امر دلالت دارد که آقای خامنه ای و نیروهای نظامی – امنیتی قصد دارند سرنوشت «انتخابات» را پیشاپیش تعیین کند. همان اراده ای که در سال ۸۸ علیرغم رای قاطع مردم در برابر جنبش سبز ایستاد و رئیس جمهور خود را پیروز انتخابات اعلام نمود. این بار، آقای خامنه ای، قبل از انتخابات در صدد تعیین رئیس جمهوری است که در خدمت سیاست های تاکنونی حکومت، از سرکوب جنبش سبز و  جامعه مدنی ایران تا تداوم تنش با بخش اعظم دولت های جهان باشد. به جای ارائه راه حل برای مشکلات اقتصادی کشور، پایان دادن به تحریم ها، مدافع اقتصاد مقاومتی و ریاضت اقتصادی مردم باشد؛ به جای رفع خفقان و آزادی زندانیان سیاسی، به دنبال حذف بیشتر چهره های سیاسی ناهمخوان و منتقد قدرت فردی ولی فقیه باشد.

اتحاد جمهوریخواهان ایران همواره تاکید کرده است که راه برون رفت کشور از بحران های اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و تنش زدائی از مناسبات با دنیای خارج، برگزاری انتخابات آزاد و گردن نهادن بر قضاوت صندوق های رای، و استقرار دولت برگزیده مردم است. امروز کشور ما بیش از هر زمان دیگری به دولتی نیازمند است که بتواند با اتکا به اراده شهروندان کشور از بار مشکلات آنان در زندگی روزمره بکاهد و به فکر چاره و تدبیر برای مشکلات کشور در همه عرصه ها باشد. استقبال از آقای هاشمی رفسنجانی در میان گروه های مختلف اجتماعی بلافاصله بعد از اعلام حضور ایشان در رقابت های انتخاباتی، بیان درک این نیاز از سوی بخش های قابل توجهی از مردم بود. حذف آقای رفسنجانی و اکثریت قریب به اتفاق کاندیداهای زن و مرد دیگر از عرصه رقابت انتخاباتی، ادامه زورگوئی حکومت به مردم در انتخابات ۸۸، سرکوب جنبش سبز و حبس خانگی خودسرانه رهبران این جنبش، خانم زهرا رهنورد و آقایان میرحسن موسوی و مهدی کروبی بود.

اقدام حکومت برای رد صلاحیت برخی کاندیدا ها و از جمله آقای رفسنجانی بازتاب هراس از برآمد گسترده نیروهای جنبش سبز و جامعه مدنی ایران بود. این اقدام نقطه عطفی در تضعیف جمهوریت نظام جمهوری اسلامی، تقویت نقش ولی فقیه و نهادهای نظامی و امنیتی در اداره بلامنازع کشور، و مقابله با همه تلاش هایی بود که با استفاده از فرصت انتخابات، در اندیشۀ تغییر در وضعیت کنونی، از طریق قضاوت صندوق های رای بودند.

انتخابات همان طور که می تواند فرصتی برای تغییر باشد، در عین حال می تواند فرصتی برای اعتراض به شرائط غیردمکراتیک و دخالت حکومت در روند آن نیز باشد. انتخابات ریاست جمهوری دوره یازدهم با شرائطی که بر آن حاکم گشته است، غیر آزاد و «مهندسی» شده است. دارو دسته های نظامی و امنیتی با تایید و حمایت آقای خامنه ای در صدد تحمیل شرائط خود بر انتخابات، فرمایشی کردن آن و زیر پا گذاشتن حقوق اولیه شهروندان کشور هستند. ما مخالف گردن نهادن به شرائطی هستیم که نتیجه آن می تواند تحکیم خودکامگی ولی فقیه و نیروهای نظامی و امنیتی حاکم باشد.  اتحاد جمهوریخواهان ایران برایِ بیان فریاد اعتراض خود به روند انتخابات تا به امروز، در «انتخابات» ۲۴ خرداد شرکت نمی کند؛ ولی به نظرِ کسانی که همرزم ما در پیکار برای آزادی اند و راه دیگری برگزیده اند، احترام می گذارد.

اتحاد جمهوریخواهان ایران تلاش برای نمایشی کردن انتخابات ریاست جمهوری را محکوم می کند و خواهان گشایش فضای انتخاباتی، آزادی فعالیت احزاب و سازمان های سیاسی، آزادی زندانیان سیاسی، آزادی مطبوعات، لغو نظارت استصوابی و حرکت در جهت تامین شرائط برگزاری انتخابات آزاد است.

شورای هماهنگی

اتحاد جمهوریخواهان ایران 

 ۲۰ خرداد ۱۳۹۲ – ۱۰ ژوين ۲۰۱۳

اين قسمت در حال حاضر بسته است.