دولت روحانی – فرصت‌ها و چالش ها

فایل صوتی گفتگوهای اینترنتی اتحاد جمهوريخواهان ايران
دولت روحانی – فرصت‌ها و چالش ها
علی افشاری – مهدی فتاپور- ملیحه محمدی
تاريخ: شنبه ۱۶ شهریور ۱۳۹۲ برابر با 7 سپتامبر 2013

Print Friendly, PDF & Email