موضوع: جنبش های اجتماعی نسل جدید

فایل صوتی گفتگوهای اینترنتی اتحاد جمهوريخواهان ايران
موضوع: جنبش های اجتماعی نسل جدید
با حضور: سعید پیوندی ، مهرداد درویش پور و كاظم علمداري
تاريخ: شنبه ۲۳ شهریور ۱۳۹۲ برابر با 14 سپتامبر 2013

Print Friendly, PDF & Email