موضوع : شانس گشایش در پرونده هسته ای ایران

فایل صوتی گفتگوهای اینترنتی اتحاد جمهوريخواهان ايران
موضوع : شانس گشایش در پرونده هسته ای ایران
با حضور : بهروز بیات، محمد سهیمی و مهران مصطفوی
تاريخ: شنبه ۶ مهر ۱۳۹۲ برابر با 28 سپتامبر 2013

Print Friendly, PDF & Email