ما خواهان مشارکت فعال در کارزار انتخاباتی، و همراهی با جنبش تغییر هستیم!

etehade-jomhourikhahanحدود دو ماه به انتخابات اسفند ماه مانده است. اما کارزار انتخاباتی از ماه ها پیش آغاز شده است. همزمانی انتخابات مجلس با انتخابات خبرگان بر اهميت این انتخابات افزوده  است.  بعد از برجام صف بندی ها واضح تر و برخورد ها بین گروه های مختلف حادتر شده است. از یک سو مخالفان برجام تلاش می کنند تا امیدهائی را که برای گشایش اقتصادی و سیاسی و تغییر در سیاست خارجی ایجاد شده است، حنثی کنند و عملا به یاس تبدیل نماید؛ از سوی دیگر جامعه مدنی ایران نسیم تغییر را در پی انتخابات ۹۲ و  به خصوص بعد از توافق اتمی پیگیری می نماید. هر چند دستگاه قضائی و نیروهای امنیتی تلاش دارند با بازداشت ها و پیگرد فعالان سیاسی، مدنی و فرهنگی، فضای امنیتی را هم چنان حفظ و تشدید نمایند.

اقتدارگرایان حکومتی می کوشند در آستانه انتخابات مجراهای تنفس جامعه را ببندند. ولی فقیه برای فلج کردن تلاش برای گشایش در سیاست خارجی و داخلی کشور خطر «نفوذ» را پیش کشیده و دستگاه های مختلف تحت امر ایشان از قوه قضائیه تا سپاه پاسداران از همین حالا آشکارا تلاش می کنند کسانی را که با آن ها هم سو نیستند، زیر فشار قرار داده، حذف کنند. رسانه های جريان حاکم  بخش مهمی از چهره های مخالف اقتدارگرایان را علنا مجرای «نفوذ» دشمن می دانند. دستگاه های امنیتی و نظامی از همین حالا تدارکات لازم را تدارک می بینند تا قبل از برگزاری انتخابات، شورای نگهبان میدان را برای آن ها بدون رقیب نماید.

فضا هم چنان امنيتی است، رهبران جنبش سبز در حبس خانگی به سر می برند، شورای نگهبان پرونده سازی برای کانديداهای احتمالی اصلاح طلبان و نيروهای منتقد را آغاز کرده است و بر اعمال نظارت استصوابی تاکيد دارد. آیت الله خامنه ای صراحتا نظارت استصوابی و احراز صلاحيت کانديداها را، “حق عقلی و منطقی” شورای نگهبان و نظام، دانسته واعلام کرده است که  «نظارت شورای نگهبان در انتخابات، استصوابی و موثر است و این نظارت بخشی از همان حق الناس است»جریان حاکم می کوشد تا می تواند مردم را از تاثیر گذاری بر نتایج انتخابات نا امید کند. فرماندهان سپاه و نمايندگان ولی فقيه مدام هشدار می دهند که می خواهند مجلس خبرگان را سیاسی کنند، می خواهند مجلس ششم را احیاء کنند، و «فتنۀ» دیگری در راه است.

کشور ما در وضعيت دشواری قرار دارد. رکود بر اقتصاد کشور حاکم است، بخش توليدی کشور با مشکلات فراوانی دست و پنجه نرم می کند، قيمت نفت به شدت پائين آمده و دولت با کسری بودجه روبرو است و فقر و بيکاری بيداد می کنند. توافق وين فرصت هائی برای غلبه برر کود اقتصادی، گسترس مناسبات سياسی و اقتصادی با اتحاديه اروپا و برقراری مناسبات عادی بين ايران و امريکا فراهم آورده است. اما جريان حاکم مانع بهره گيری از اين فرصت است. بدون تغيير وضعيت سياسی کشور، غلبه بر بحران اقتصادی ناميسر است. انتخابات مجلس می تواند در تغيير وضعيت سياسی کشور موثر افتد. اگر انتخابات مهندسی شده برگزار شود و ترکيب کنونی مجلس حفظ شود، کشور در وضعيت به مراتب دشوارتری قرار خواهد گرفت. از اين رو ما بر شرکت فعال در کارزار انتخابات، شکستن حصار شورای نگهبان و معرفی کانديدا از جانب گروه های مختلف اجتماعی تاکيد داريم.

جامعه ما خواستار تغییر است!

تجربه نشان داده است که محدودیت های اقتدارگرایان حکومتی همیشه نتیجه بخش نبوده و خواست تغییر  در جامعه در مواردی  توانسته است، نتائج دیگری را پای صندوق رای بر حکومت تحمیل نماید و انتخابات را به عرصه چالش با استبداد و حامیان آن تبدیل کند. موفقیت جنبش اصلاحات در خرداد ماه ۷۶ و مجلس ششم، جنبش سبز در خرداد ۸۸ و پیروزی روحانی در انتخابات سال ۹۲، نشاندهنده رویکرد دیگری در جامعه ماست. اراده ای که  هر گاه فرصت یافته است پای صندوق های رای حضور خود را اعلام کرده و وضعیت جدیدی را در توازن نیروها ایجاد نموده است. درست است که در جمهوری اسلامی انتخابات آزاد نیست، اما شهروندان کشور ما آموخته اند که از حق خود در یک انتخابات بسته نیز بهترین استفاده را بکنند. هر چند نهادهای انتخابی در عمل مصلوب تصمیمات شخص ولی فقیه، نهادهای انتصابی او و زیر مجموعه های آن ها هستند، اما واقعیت این است که این نهادها، هر گاه به رای مردم متکی باشند، نفس انتخابی بودن، قدرت عملی فراتر از جایگاه متصلب حقوقی به آن ها می دهد.

جامعه ما امروز بیش از هر زمان دیگری به تحول در ساختارهای تبعیض آميز کنونی نیاز دارد. آگاهی عمومی از مشکلات اجتماعی گسترده تر شده است و به تناسب آن راهجوئی ها برای مشکلات جامعه هم علیرغم همه محدودیت های سیاسی و اجتماعی افزایش یافته است. تلاش برای تامین حقوق شهروندی و آزادی های مدنی بیش از هر زمان دیگری فراگیرتر شده است. حرکت های مطالبه محور دامنه یافته است. هر چند امکان برآمد متشکل مدنی حول خواست ها و مطالبات هنوز از دشواری برخوردار است، اما متوقف نشده است. مطالباتی که در جریان جنبش سبز شکل گرفت و  صحنه جامعه را دگرگون کرد، هنوز در زیر پوست جامعه جاری است و هیچ کدام از خواست ها و مطالبات آن کهنه نشده اند.

آرایش نیروها

 اکنون ماه هاست که اصلاح طلبان، اصول گرايان و اعتدال گرايان در تب و تاب ائتلاف ها، دوری و نزديکی ها و تهيه ليست کانديداها به سر می برند. در اين فاصله سه بلوک در صفوف آن ها شکل گرفته است. (۱)بلوک اصلاح طلبان و اعتدال گرايان، (۲)بلوک اصول گرايان ميانه رو و (۳)بلوک اصول گرايان تندرو (راست افراطی). تلاش های يک سالۀ اصلاح طلبان برای دستيابی به ائتلاف گسترده و گردآوردن جريان ها و گرايش های مختلف اصلاح طلب در زير يک سقف به ثمر نشسته و شورای عالی سياست گذاری شکل گرفته است. در اين شورا کارگزاران هم حضور دارند. محمد خاتمی در شکل گيری اين ائتلاف نقش موثری دارد. در این بلوک اعتدالگرایان در عین حفظ ائتلاف تاکنونی شان با اصلاح طلبان، می کوشند با اصولگرایان میانه رو نیز مراودات خود را حفظ کنند و با توجه به تجربه حمایت آن ها از «برجام»، امکان همکاری در عرصه های دیگر را فراهم نمایند. دو مین بلوک را چهره های شاخص اصول گرايان ميانه رو تشکیل می دهند که در صدد هستند حساب خود را از راست افراطی جدا کنند و ليست جداگانه ای بدهند. سومین بلوک اصولگرایان تندرو  هستند که از جبهه پايداری، جمعيت ايثارگران، رهپويان و بخشا موتلفه شکل گرفته است. رهبری جمعيت موتلفه نیز پس از شرکت در مساعی ناموفقی که برای وحدت میان طیف های مختلف اصولگرایی انجام شد، مدتی است از اصول گرايان ميانه رو فاصله گرفته و به راست افراطی نزديک تر شده است.

بارزترین وجه فعالیت جامعه مدنی در فضای انتخابات حرکت ها و فعالیت های ویژه از جانب زنان است. کمپین تغییر چهره مردانه مجلس توسط بخشی از فعالين جنبش زنان با شعارهای سه گانه ی « من کاندیدا می شوم»، « ۵۰ کرسی برای زنان برابری طلب» و « کارت قرمز برای نمایندگان ضد زن» وارد کارزار انتخابات شده اند. آن ها می خواهند چهره مردانه مجلس را تغيير دهند و برسهم زنان در مجلس بيافزايند. این کمپین ابتکاری از جانب زنان مستقل  و در موقعیت های مختلف اجتماعی است. حرکت دیگری تحت عنوان “سمینار ملی زنان در تاریخ مجالس ایران” با برگزاری دومین همایش خود را با تأکید بر  ضرورت فعالیت برای توانمند سازی زنان و موقعیت نامناسب زنان ایران در انتخابات با پیام هاشمی رفسنجانی و خاتمی برگزار کرده است. و گردهمایی استانی “زنان تلاشگر در عرصه اصلاح و توسعه” نیز توانست نشست دوم خود را با جهت گیری برای حضور در مجلس برگزار کند.

در عین حال هنوز فعاليت چشمگيری از جانب فعالين ساير جنبش های اجتماعی، مطالبه محور و نيروهای منتقد و مخالف ديده نمی شود. امیدواریم که گامی که فعالان جنبش زنان برای طرح مطالبات خود در تغییر چهره مردانه مجلس برداشته اند، با گام های دیگر نیروهای جامعه مدنی تکمیل شود و گروه های اجتماعی مختلف با طرح مطالبات خود در کارزار جاری در جامعه فعال تر شوند.

کارزار انتخاباتی و موضع  ما

ما خواهان برگزاری انتخابات آزاد هستیم. انتخابات آزاد، خواست فراگير نيروهای سياسی و مطالبه طبیعی هر شهروند است. ما در عين حال معتقديم که ماه های مانده به انتخابات فرصتی است برای طرح مطالبات گروه های مختلف اجتماعی و مطالبات عمومی جامعه. ما همراه با نيروهای آزادیخواه و دمکرات خواهان آزادی زندانيان سياسی، رفع حصر از سران جنبش سبز، باز کردن فضای سياسی، آزادی رسانه ها، اطلاع رسانی، برگزاری اجتماعات، فعاليت آزادانه احزاب سياسی، سنديکاها و نهادهای مدنی، منع دخالت نیروهای نظامی و امنیتی در روندهای انتخاباتی هستيم. ما از لغو نظارت استصوابی شورای نگهبان، تامين حقوق شهروندی، حق رای و کانديداتوری شهروندان و حق مشارکت سازمان های سياسی منتقد و مخالف حکومت در انتخابات دفاع می کنيم و خواستار عدم دخالت سپاه و بسيج در انتخابات هستيم.

ما براين باوريم عليرغم غيرآزاد و غيردمکراتيک بودن انتخابات و برنامه ریزی جريان حاکم برای مهندسی کردن آن، ضرورت دارد که فعالان جنبش های اجتماعی، مدنی و سياسی، احزاب و سازمان های سياسی، سازمان های دمکراتيک و صنفی و گروه های قومی کانديداهای خود را امعرفی و از آن ها دفاع کنند و بکوشند که حصار شورای نگهبان را بشکنند. اين حق گروه های مختلف اجتماعی است که شورای نگهبان و جريان حاکم را برای تائيد صلاحيت کانديداهايشان تحت فشار قرار دهند.

اتحاد جمهوریخواهان ایران در همسوئی با جبهه اصلاح طلبان و همگام با فعالان جامعه مدنی کشور مان برای تغییر وضعیت نابسامان کنونی تلاش می کند و عرصه انتخابات را امکانی برای حرکت در جهت تغییر توازن قوا برای تامین خواست ها و مطالبات مردم کشورمان و مهار سیاست های خودسرانۀ نیروهای مسلط بر حکومت می داند.

انتخابات فرصتی برای جامعه ما در طرح خواسته های خود و دخالت در تعیین مسیر تحول خویش است. ما همواره تلاش کرده ایم مردم را به بهره جویی از همین فرصت ها و پاسداری از حق رای خود فرابخوانیم و در کارزار انتخاباتی مشارکت فعال نمائیم. ما معتقدیم آزادی انتخاب شدن و انتخاب کردن یک حق شهروندی است.

اتحاد جمهوریخواهان ایران خواستار تامین شرائط انتخابات آزاد و  هم چون همه نیروهای مخالف و منتقد حکومت، حق مشارکت در انتخابات است. ما گشایش در فضای انتخاباتی و حضور همۀ گرایش ها در انتخابات پیش رو  را گامی در جهت تامین پیش شرط های لازم برای برگزاری انتخابات آزاد و کارسازترین راه مهار بحران های اقتصادی، سیاسی، اجتماعی کشور می دانیم.

هیات سیاسی اجرائی

اتحاد جمهوریخواهان ایران

۲۷ آذر ۱۳۹۴ – ۱۸ دسامبر ۲۰۱۵

اين قسمت در حال حاضر بسته است.