از خواست های رانندگان و کامیونداران اعتصابی حمایت می کنیم!

از اول خرداد در ۱۶۰ شهر کامیون‌داران و رانندگان اعتصاب صنفی خود را آغاز کرده اند. رانندگان کامیون ها و کامیون‌داران دلایل اعتصاب خود را پائین بودن نرخ کرایه ها با وجود بالا رفتن هزینه‌های کامیون، بالا بودن کمیسیون بار و قطع یارانۀ حق بیمه عنوان کرده اند. دولت با افزایش ۲۰ درصدی کرایه ها موافقت کرده است. اما اعتصاب برای بدست آوردن دیگر خواست ها ادامه دارد. رانندگان کامیون خواهان قرار گرفتن شغل رانندگی در ردیف کارهای سخت و زیانبار، رسیدگی به بە وضعیت و ضریب حق بیمۀ رانندگان هستند.

رئیس قوه قضائیه با ادامۀ اعتصابات در شهرهای مختلف، طبق معمول، پای «دشمن» و سوء استفاده آن از اعتصابات را به میان کشیده و رانندگان کامیون و کامیونداران را تهدید به سرکوب شدید نموده است. سرکوب پاسخ اعتراضات و اعتصابات نیست. تنها راه پاسخ به خواست های اعتصاب کنندگان و مذاکره با آنان است.

اتحاد جمهوری خواهان ایران اعتصاب و اعتراض را حق قانونی همۀ شهروندان کشور می داند. از خواست های بحق رانندگان کامیون و کامیونداران پشتیبانی می کند، از رانندگان کامیون صاحبان کامیون‌ها می خواهد که برای پی‌گیری خواست های خود و مذاکره بر سر خواست هایشان، متشکل شوند و با ایجاد تشکل سراسری رانندگان کامیون و کامیون داران، با استقلال عمل بیشتر وارد مذاکره با دولت و تامین حقوق خود شوند.

هیات سیاسی اجرائی
اتحاد جمهوری خواهان ایران
۱۳ خرداد ۱۳۹۷ – ۳ ژوئن ۲۰۱۸

اين قسمت در حال حاضر بسته است.