آینده ایران و جنبش مدنی آن

حمید آصفی ، روزنامه نگار و تحلیلگر سیاسی – اجتماعی معتقد است جامعهٔ مدنی ایران قوی و پیشرفته است و وارد مرحلهٔ جنبشی شده و علت اینکه هنوز متحد و منسجم نیست، آنست که رهبران و نخبگان درخور خود را نیافته: “مهمترین مسئله تولید روشنفکران گفتمان‌سازه، و روشنفکران مروج. روشنفکران مروج شاید خیلی مهمتر باشند از روشنفکران گفتمان‌ساز”. به نظراو جامعۀ کنونی ایران معطل هیچکس نمی ماند و رهبران خاص خود را می آفریند: بنظر می‌رسه ما مدل انقلاب مشروطه که ترکیبی از فعالان کارگری، ترکیبی از واعظان، ترکیبی از منورالفکرهای غریی…..، سوسیال‌دمکرات‌ها، همه اینها دست به دست دادن و انقلاب مشروطه را ساختند. در آینده ایران، ما یک رهبری جبهه‌ای خواهیم داشت». آینده ایران و جنبش مدنی آن در گفت‌وگو با حمید آصفی این هفته در برنامه به عبارت دیگر.

بی بی سی

Print Friendly, PDF & Email

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *