کارشناسان حقوق بشر سازمان ملل: ایران باید به سرکوب بهائیان خاتمه دهد

کارشناسان حقوق بشر سازمان ملل امروز دوشنبه ۳۱ مرداد ۱۴۰۱، با انتشار بیانیه‌ای نسبت به موج جدید اعمال فشار بر اقلیت‌های دینی از جمله شهروندان بهائی توسط دستگاه های امنیتی و قضایی اعتراض کردند.

به گزارش هرانا، کارشناسان حقوق بشر سازمان ملل در بیانیه مذکور از مقامات ایران خواستند که آزار و اذیت بهائیان و دیگر اقلیت های مذهبی را متوقف کنند و به استفاده از دین برای محدود کردن اعمال حقوق بنیادین پایان دهند.

آنها ضمن ابراز نگرانی از افزایش دستگیری‌های خودسرانه و در مواقعی ناپدیدسازی قهری اعضای جامعه بهائی و تخریب یا مصادره اموال آنها، در قسمتی از بیانه خود نوشتند: این اقدامات بخشی از یک سیاست گسترده تر برای سرکوب اقلیت های مذهبی است. جامعه بین‌المللی نمی‌تواند در حالی که مقامات ایران برای سرکوب اقلیت های دینی از اتهامات گسترده و مبهم امنیت ملی و جاسوسی استفاده می‌کنند و یا آنها را از خانه‌هایشان بیرون میکنند، سکوت کند.

این کارشناسان با تاکید بر اینکه جامعه بهائی توسط مقامات ایران به شدت مورد آزار و اذیت قرار گرفته‌ و برخوردهای امنیتی و قضایی در سال جاری افزایش چشمگیری داشته است، عنوان کردند که مردادماه امسال ماموران امنیتی به خانه های بیش از ۳۵ شهروند بهائی در شهرهای مختلف یورش برده و چندین نفر را در سراسر کشور دستگیر کرده اند.

آنها همچنین همچنین به مصادره زمین و تخریب منازل شهروندان بهائی در روستای روشنکوه واکنش نشان داده و این اقدام را محکوم کردند.

کارشناسان حقوق بشر سازمان ملل در بخشی دیگر از بیانیه خود نسبت به محروم کردن شهروندان بهائی از تحصیل اعتراض کرده و خواستار دسترسی آنها به حقوق شهروندی از جمله تحصیل شدند.

این کارشناسان در پایان بیانیه خود خواستار آزادی فوری و بدون قید و شرط همه افراد بازداشت شده به دلیل باورهای مذهبی و پاسخگویی در حصوص آزار و اذیت سیستماتیک اقلیت های مذهبی توسط مقامات شدند.

مردادماه امسال دستگاه های امنیتی و قضایی موج جدیدی از فشارها بر جامعه بهائی را آغاز کردند. از جمله این اقدامات میتوان به تفتیش گسترده منازل، بازداشت ها، مصادره زمین و تخریب منازل شهروندان بهائی در روستای روشنکوه  اشاره کرد.

از سوی دیگر امسال نیز همچون سالهای گذشته گزارشات بسیاری از محروم شدن شهروندان بهائی از ادامه تحصیل در دانشگاه‌های ایران منتشر شده است. تا کنون هویت ۶۳ شهروند بهائی شرکت کننده در کنکور سراسری ۱۴۰۱ که با عناوین مختلفی ازجمله “نقص پرونده” به دلیل بهائی بودن از ادامه تحصیل محروم شدند، توسط هرانا احراز شده است که نسبت به دو سال اخیر افزایش نظرگیری داشته است. شماری از این شهروندان که برای پیگیری علت “نقص پرونده” به سازمان سنجش مراجعه کردند، با برخوردهای امنیتی مواجه شدند.

Print Friendly, PDF & Email

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *