انتشار اولین شماره گاهنامه‌ی «برابری» با موضوع « مقاومت و مبارزات زنان در ایران»ّ

گاهنامه‌ی «برابری» شماره یک، زمستان  ۱۴۰۲ 

موضوع این شماره:  مقاومت و مبارزات پیگیر اجتماعی، مدنی و سیاسی زنان در ایران

گاهنامه‌ی “برابری” نشریه سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی زنان، زیر نظر شورای سردبیران: منیژه صبا، شهین حیدری، پروین عرفانی، شهره ایرانی، علی صمد

همکاران این شماره: دکتر نیره انصاری، دکتر رضوان مقدم، منیژه صبا، شهین حیدری، پروین عرفانی، شهره ایرانی، نسرین، بهار، ترانه، مهرنوش، ناهید، انا، سیمین، شهلا، هایده، منیژه، نازی، مرضیه، هاله، شهین، ثریا، مهناز، فریبا، خدیجه، مژگان، شراره، حمیده، مهرانگیز، سکینه، علی صمد

آدرس تماس با گاهنامه “برابری” :
gahnamebarabari@gmail.com

*********************

فهرست مطالب

– یادداشت شورای سردبیران “برابری” /   صفحه  ۲ تا ۳

– مصاحبه شهین حیدری از نشریه برابری با خانم دکتر نیره انصاری، حقوق دان، متخصص حقوق بین الملل، نویسنده و مدافع حقوق بشر /  صفحه ۳ تا۲۰

– مصاحبه کوتاه شهره ایرانی با شش زن ایرانی ساکن تهران در مورد فعالیت های مدنی زنان/ صفحه ۲۰ تا ۲۶

– خشونت خانگی و راه های پیشگیری از آن/ دکتر رضوان مقدم/ صفحه  ۲۷ تا ۳۰

– چرا در تشکل‌های موجود سیاسی، زنان حضور فعال ندارند؟/ مصاحبه منیژه صبا با نسرین فعال حقوق زنان در ایران/ صفحه  ۳۰ تا ۳۱

– توانمندسازی زنان /سیلش سیتالا / ترجمه پروین عرفانی/  ۳۱ تا ۳۴

– مصاحبه کوتاه منیژه صبا با ۱۶ زن ساکن ایران از سنین ۱۹ تا ۷۰ ساله در باره جنبش زن، زندگی، آزادی/ صفحه ۳۵ تا ۵۱

– زنان و دختران جوان در مبارزات اجتماعی و سیاسی ایران/ علی صمد / صفحه ۵۱ تا ۵۹ش


Print Friendly, PDF & Email

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *