گفتگو: در باره حکومتی که دزدی را شرعی و بی‌حجابی غیرشرعی می‌داند

گفتگو: حکومتی که دزدی را شرعی و بی‌حجابی غیرشرعی می‌داند

مهمانان برنامه :
 مریم سطوت | تحلیلگر سیاسی و از مسئولین اتحاد جمهوری‌خواهان ایران از آلمان
فاطمه فنائیان | روزنامه‌نگار از ایتالیا

مجری برنامه  :مهدی نخل احمدی

برنامه های گفتمان :
کانال کلمه

https://rb.gy/326g0u

Print Friendly, PDF & Email

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *