چپ، دموکراسی و اقتدارگرایی

سخنرانی علیرضا بهتویی در برنامه ای از سری برنامه های فروم زن، زندگی، آزادی در رابطه با جنبش زن، زندگی، آزادی با موضوع “چپ، دموکراسی و اقتدارگرایی ” با همکاری ایران آکادمیا و مِلانشتُن آکادمی برگزارشد.

در این برنامه درباره پرسش‌هایی از جمله  پرسش‌های زیر گفت‌وگو شد.

کدامین «نقطه های کور» در اندیشه کلاسیک های اندیشه سوسیالستی˚ بی‌اعتنایی به امر دمکراسی در صفوف جنبش چپ را باعث  شد؟

چگونه چپ در جریان تحولش در بخش های مختلفِ دنیا، به دو گروه «اقتدار گرایان» و «توسعه دهندگانِ دمکراسی» تقسیم شد؟

چپ در ایران، در وجه غالب اش، در کدام سمت ایستاده بود و چرا؟ آیا چپ های طرفداردمکراسی در ایران˚ محلی از اعراب بودند؟

چپ در ایران امروز در کدام مسیر قدم بر می دارد ؟

جایگاه جامعه‌گرایی در چپ ایران چگونه و کجاست؟

اندیشه انتقادی در میان جامعه‌گرایان ایران چه جایگاهی دارد؟

برگزار کننده: فروم زن زندگی آزادی – کلن با همکاری: ایران آکادمیا و آکادمی ملانشتُن

برای تماس با برگزار کنندگان می‌توانید به این آدرسforumzanzendegiazadi.cologne@gmail.com  میل بنویسید.

کانال فروم زن، زندگی، آزادی

Print Friendly, PDF & Email

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *