دو مصاحبه در مورد گزارش آژانس انرژی هسته ای و پاکسازی پارچين

مصاحبه با راديو فردا
مصاحبه با راديو فردا – پنج شنبه 30 آگوست 2012
در مورد گزارش اخير آژانس هسته ای و موضوع پاکسازی محوطه پارچين

 

[audio:http://jomhouri.com/jomhouri/wp-content/uploads/2012/08/bayat_iaea_aug30.mp3|autostart=yes]

مصاحبه با صدای آمريکا
مصاحبه با صدای آمريک – جمعه 31 آگوست 2012
در مورد گزارش اخير آژانس هسته ای و موضوع پاکسازی محوطه پارچين
برای پخش مصاحبه کليک کنيد
[audio:http://jomhouri.com/jomhouri/wp-content/uploads/2012/08/bayat-voa-1sep2012.mp3]

Print Friendly, PDF & Email