سرنوشت انقلاب اسلامی ایران چه بود و چه شد؟

February 8, 2012

سرنوشت انقلاب اسلامی ایران چه بود و چه شد؟ هوشنگ اسدی – مهدی فتاپور – علی مزروعی تاريخ: شنبه ۲۲ بهمن سال ۱۳۹۰ برابر با 11 فوریه 2012 ساعت:  14:30  به وقت شرق امریکا – 20:30به وقت اروپای مرکزی – …

February 8, 2012

سرنوشت انقلاب اسلامی ایران چه بود و چه شد؟ هوشنگ اسدی – مهدی فتاپور – علی مزروعی تاريخ: شنبه ۲۲ بهمن سال ۱۳۹۰ برابر با 11 فوریه 2012 ساعت:  14:30  به وقت شرق امریکا – 20:30به وقت اروپای مرکزی – …

February 3, 2012

  سلسله گفتگوهای اینترنتی اتحاد جمهوريخواهان ايران نگاهی بر مشکلات، مطالبات و راهکارهای سیاسی گفتگوی عمومی تاريخ: شنبه ۱۵ بهمن سال ۱۳۹۰ برابر با 4 فوریه 2012 ساعت:  14:30  به وقت شرق امریکا – 20:30به وقت اروپای مرکزی – 23:00 …

خطر جنگ؛ کابوس یا واقعیت؟

January 2, 2012

گفتگوی آزاد
تاريخ: شنبه ۲۶ آذر۱۳۹۰ برابر با 17 دسامبر 2011