سرنوشت انقلاب اسلامی ایران چه بود و چه شد؟ هوشنگ اسدی – مهدی فتاپور – علی مزروعی تاريخ: شنبه ۲۲ بهمن سال ۱۳۹۰ برابر با 11 فوریه 2012 ساعت:  14:30  به وقت شرق امریکا – 20:30به وقت اروپای مرکزی – 23:00 به وقت ایران مکان: Paltalk | Rooms: Chat Rooms>>Middle East >> Iran >> etehad Jomhourikhahan iran هدف ما ایجاد […]

» ادامه

سرنوشت انقلاب اسلامی ایران چه بود و چه شد؟

سرنوشت انقلاب اسلامی ایران چه بود و چه شد؟ هوشنگ اسدی – مهدی فتاپور – علی مزروعی تاريخ: شنبه ۲۲ بهمن سال ۱۳۹۰ برابر با 11 فوریه 2012 ساعت:  14:30  به وقت شرق امریکا – 20:30به وقت اروپای مرکزی – 23:00 به وقت ایران مکان: Paltalk | Rooms: Chat Rooms>>Middle East >> Iran >> etehad Jomhourikhahan iran هدف ما ایجاد […]

» ادامه

  سلسله گفتگوهای اینترنتی اتحاد جمهوريخواهان ايران نگاهی بر مشکلات، مطالبات و راهکارهای سیاسی گفتگوی عمومی تاريخ: شنبه ۱۵ بهمن سال ۱۳۹۰ برابر با 4 فوریه 2012 ساعت:  14:30  به وقت شرق امریکا – 20:30به وقت اروپای مرکزی – 23:00 به وقت ایران مکان: Paltalk | Rooms: Chat Rooms>>Middle East >> Iran >> etehad Jomhourikhahan iran هدف ما ایجاد محیطی […]

» ادامه
1 2 3 4