خطر جنگ؛ کابوس یا واقعیت؟

سی و پنجمین نشست سلسله گفتگوهای اینترنتی اتحاد جمهوريخواهان ايران
خطر جنگ؛ کابوس یا واقعیت؟!گفتگوی آزاد

تاريخ: شنبه ۲۶ آذر۱۳۹۰ برابر با 17 دسامبر 2011
ساعت: 14:30 به وقت شرق امریکا – 20:30به وقت اروپای مرکزی – 23:00 به وقت ایران
مکان: Paltalk | Rooms: Chat Rooms>>Middle East >> Iran >> etehad Jomhourikhahan iran

هدف ما ایجاد محیطی براي تعامل و تبادل فکري همه گرايشات و نحله‌هاي ايراني، با رعايت فرهنگ گفتگو و پاسداشت احترام متقابل ، است!ایمیل تماس : paltalkeji@yahoo.com برگزار کننده : گروه پالتاک اتحاد جمهوری خواهان ايران

اين قسمت در حال حاضر بسته است.