سلسله گفتگوهای اینترنتی اتحاد جمهوريخواهان ايران
نگاهی بر مشکلات، مطالبات و راهکارهای سیاسی
گفتگوی عمومی
تاريخ: شنبه ۱۵ بهمن سال ۱۳۹۰ برابر با 4 فوریه 2012
ساعت:  14:30  به وقت شرق امریکا – 20:30به وقت اروپای مرکزی – 23:00 به وقت ایران مکان: Paltalk | Rooms: Chat Rooms>>Middle East >> Iran >> etehad Jomhourikhahan iran هدف ما ایجاد محیطی براي تعامل و تبادل فکري همه گرايشات و نحله‌هاي ايراني، با رعايت فرهنگ گفتگو و پاسداشت احترام متقابل ، است!
ایمیل تماس : paltalkeji@yahoo.com
برگزار کننده : گروه پالتاک اتحاد جمهوری خواهان ايران

اين قسمت در حال حاضر بسته است.