«انقلاب» یا گام های صبورانه در راه گذار به دمکراسی؟

https://www.youtube.com/watch?v=xd0k_jW3JQg

مروری بر سناریوهای محتمل و سناریوی مطلوب گذار از جمهوری اسلامی به آزادی و دمکراسی.

سخنرانی علیرضا بهتوئی پروفسور جامعه شناسی، استاد دانشگاه سودرتورن استکهلم

برگزار کننده: کانون ایرانیان جمهوری‌خواه جنوب سوئد

The road to democracy through revolution or gradual step

An overview of the possible scenarios and the ideal scenario of the transition from the Islamic Republic to freedom and democracy

A seminar with Alireza Behtoi, Professor of Sociology, Södertorn University, Stockholm

مقاله «انقلاب» یا گام‌های صبورانه در راه گذار به دموکراسی؟

Print Friendly, PDF & Email

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *