برای آزادی رهبران جنبش سبز و مقابله با انتخابات فرمایشی در اعتراضات روز ۲۵ بهمن فعالانه شرکت کنیم!

یک سال از تظاهرات ۲۵ بهمن ماه ۱۳۸۹ در خیابان های تهران گذشت. در این  روز تظاهرات فعالان جنبش سبز در همبستگی با مبارزات ضد دیکتاتوری مردم مصر و تونس و دیگر جنبش های ضد دیکتاتوری در منطقه، با هجوم دار و دسته های چماقدار و نیروهای سرکوب حکومت به خشونت کشیده شد. شرکت کنندگان در تظاهرات مورد ضرب و شتم قرار گرفتند. صدها نفر زخمی و بازداشت شدند و حداقل چهار نفر جان باختند. میرحسین موسوی و مهدی کروبی به جرم دعوت به این همبستگی، همراه با همسرانشان خانم ها زهرا رهنورد و فاطمه کروبی در خانه های خود زندانی شدند. آن ها بعد از یک سال هنوز هم در شرایط دشوار حبس خانگی به سر برده و از همه حقوق اولیه یک زندانی محروم هستند، ارتباط با خانواده هایشان محدود به چند ملاقات کوتاه بوده است. هم چنان اطلاع دقیقی از شرایط زندان و سلامت آن ها در دست نیست.

در طول یک سال گذشته سرکوب فعالان مدنی هم چنان ادامه داشته است. اوضاع اقتصادی کشور وخیم تر شده است. تحریم های فلج کنندۀ بین المللی اقتصاد کشور را بیش از پیش فلج نموده است؛ کارخانه ها و موسسات تولیدی یکی پس از دیگری تعطیل می شوند. تورم و گرانی  روز افزون گذران زندگی روزمره را برای بخش عظیمی از مردم دشوارتر از پیش ساخته است؛ کشور در معرض تهدید نظامی و تحریم سیاسی گسترده قرار گرفته است، اما حکومت و در راس آن آقای خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی به جای چاره اندیشی برای نجات کشور از بحران و انزوای بین المللی، هم چنان بر طبل سرکوب جنبش سبز کوبیده و بر ایستادگی در مقابل اراده آزاد مردم و هر گونه گشایشی در وضعیت کشور پافشاری می کند. دولت کودتا همه ارکان کشور را به گروگان گرفته است و درصدد برگزاری انتخاباتی است که در آن جز نام انتخابات، چیز دیگری برجای نمانده است. سیاهۀ نامزد های اعلام شده از طرف جریان اصلی جناح حاکم ،آیینه تمام نمای نمایشی است که از همین امروز ، بازیگران اصلی آن توسط محافل قدرت تعیین شده اند.

کشور ما برای گذر از بحران کنونی نیازمند انتخاباتی است که در آن شهروندان کشور آزادانه بتوانند نمایندگان واقعی خود را انتخاب کنند. برای برگزاری چنین انتخاباتی، باید قبل از همه، بساط سرکوب و بگیر و ببند برچیده شده باشد؛ آزادی فعالیت احزاب و مطبوعات تامین و تضمین شده باشد؛ هر شهروند ایرانی با هر مرام و مسلک و مذهبی، بدون تبعیض از حق انتخاب شدن هم چون انتخاب کردن برخوردار باشد. تنها دولت برآمده از چنین انتخاباتی است که می تواند کشور را از مهلکه ای که در آن گرفتار آمده است، نجات دهد. شرط نخست برای تامین شرایط چنین انتخاباتی، پایان دادن به حبس خانگی رهبران جنبش سبز و آزادی همۀ زندانیان سیاسی است.

اتحاد جمهوریخواهان ایران خواستار پایان دادن به سیاست سرکوب مردم و گردن نهادن بر خواست های به حق آنان است. ما ادامه بازداشت خانگی خانم زهرا رهنورد، آقایان موسوی و کروبی، اذیت و آزار خانواده آنان را محکوم دانسته، نسبت به وضعیت وخیم آنان در چنگ ماموران حکومت هشدار  می دهیم؛ تاکید می کنیم که مسئولیت ادامه بازداشت خانگی رهبران جنبش سبز و زندانی کردن فعالان سیاسی و مدنی و وخامت بیشتر اوضاع کشور در درجه اول، متوجه آیت الله خامنه ای است و ایشان باید در قبال هر اتفاقی برای آن ها پاسخگو باشد.

اتحاد جمهوریخواهان ایران همه هموطنان و فعالان سیاسی و مدنی در سراسر جهان را فرا می خواند  روز ۲۵ بهمن در حمایت از فراخوان شورای هماهنگی راه سبز امید، به حبس خانگی آقایان موسوی و کروبی و خانم زهرا رهنورد به هر شکل ممکن اعتراض نموده و خواستار آزادی فوری آنان و دیگر زندانیان سیاسی شوند. ما از احزاب و جریانات مترقی و مجامع بین المللی درخواست می‏کنیم تا سران جمهوری اسلامی را برای پایان دادن به تضییقات علیه رهبران جنبش سبز  و ادامه سیاست سرکوب علیه مردم ایران تحت فشار قرار دهند.

هیات سیاسی اجرائی

اتحاد جمهوریخواهان ایران

 ۲۱ بهمن ۱۳۹۰

 ۱۰ فوريه ۲۰۱۲

اين قسمت در حال حاضر بسته است.