رد صلاحیت آقای رفسنجانی، گامی در جهت تحکیم سلطه انحصاری

ما خواستار لغو نظارت استصوابی شورای نگهبان و ابطال رد صلاحیت کاندیداهای ریاست جمهوری هستیم.

رد صلاحیت آقای هاشمی رفسنجانی یکی از چهره های اصلی جمهوری اسلامی، رئیس کنونی مجمع تشخیص مصلحت نظام موجب شگفتی همگان شد. این اقدام که به دلیل فاصله گرفتن آقای رفسنجانی از سیاست های فاجعه بار حکومت طی چند سال اخیر، تاکید او بر ضرورت گشودن فضای سیاسی و تغییر در سیاست خارجی کشور صورت گرفته است، ادامه کودتای انتخاباتی خرداد ۸۸ و سرکوب جنبش سبز،‌ نشانه بالا دستی نظامیان و امنیتی ها در قدرت، بیانگر فقدان تحمل حتی چهره های شاخص این نظام در حلقه نیروهای تحت رهبری آقای خامنه ای است. رد صلاحیت آقای رفسنجانی امید به تغییر هر چند محدود در وضعیت بحرانی کنونی و برگزاری انتخابات با حداقل رقابت را، به سرابی تبدیل می کند .

شورای نگهبان همه زنان و نیز بسیاری از کاندیداها از جمله آقای مشائی کاندیدای حامیان دولت را نیز رد صلاحیت کرده است. تنها هشت نفر امکان مشارکت در انتخابات را یافته اند که تعدادی از آن ها از منصوبان و مشاوران آیت الله خامنه ای هستند. تصمیم شورای نگهبان بیانگر اراده حکومت بر بی معنا کردن انتخابات است.

تصمیم شورای نگهبان قطعا در هماهنگی با آقای خامنه ای اتخاذ شده است. این تصمیم نشاندهنده عزم اقتدارگرایان افراطی به حذف هر صدای منتقد است. آقای خامنه ای، سرداران و مقامات امنیتی و محافل قدرت طلبی که در بیت او گرد آمده اند، با رد صلاحیت آقای رفسنجانی نشان دادند که برای تحکیم سلطه انحصاری خود از تحمیل هیچ هزینه ای به مردم و کشور پروائی ندارند.

اتحاد جمهوریخواهان ایران خواستار لغو نظارت استصوابی، ابطال تصمیمات ناشی از آن، و پایان دادن به دخالت شورای نگهبان و نیروهای نظامی و امنیتی در انتخابات، آزادی زندانیان سیاسی، پایان دادن به حبس خانگی خانم رهنورد، آقایان موسوی و کروبی، آزادی احزاب، مطبوعات و ایجاد شرائط برای یک انتخابات آزاد و سالم است.

ما فعالان جنبش های اجتماعی و کنشگران جنبش سبز را به اعتراض علیه حذف مخالفان و منتقدان حکومت از روند انتخابات، دفاع از آزادی انتخاب کردن و انتخاب شدن به عنوان یک حق شهروندی تعطیل ناپذیر فرامی خوانیم.

هيات سیاسی – اجرايی
اتحاد جمهوری خواهان ايران

۲ اردیبهشت ۱۳۹۲
۲۳ مه ۲۰۱۳

اين قسمت در حال حاضر بسته است.