‎!امید به تغییر پیروز شد ‎این موفقیت را به مردم کشورمان تبریک می گوئیم‫!


انتخابات دوره یازدهم ریاست جمهوری با شگفتی دیگری مواجه شد. ائتلاف اصلاح طلبان، بخشی از تحول طلبان و نیروهای میانه رو حول آقایان محمد خاتمی و هاشمی رفسنجانی در آخرین لحظات و بعد از آخرین مناظره ها، تحرک دوباره ای به جریان انتخابات بخشید. بخش مهمی از نیروی تغییر را به صحنه انتخابات کشاند. برخلاف ارزیابی اولیه ما،‌ مردم با شرکت وسیع در انتخابات خواست شان را به نیروی مادی تبدیل کردند و حکومت نیز برخلاف انتخابات خرداد ۱۳۸۸ این بار  به شمارش آرا تن داد‫.‬
‎اکنون با اعلام نتایج انتخابات، علیرغم مهندسی اولیه آن، امکانات جدیدی در  برابر جامعه ما به همت مردم گشوده شده است. آقای حسن روحانی کاندیدای اصلاح طلبان و میانه رو ها با شعار تنش زدایی از سیاست خارجی و تعا‫مل در رویکردهای داخلی، ‬پیروز انتخابات این دوره ریاست جمهوری شده است. تجربه جدیدی در تعامل بین اپوزیسیون و حکومت أغاز شده است . ما این  موفقیت  را به مردم ایران،  آقای روحانی و حامیان ایشان آقایان خاتمی و رفسنجانی شادباش می گوییم و امیدواریم که آقای حسن روحانی  بتواند به وعده هایی که در مورد بهبود وضعیت اقتصادی و سیاسی کشور داده است، عمل کند‫.‬
‎امروز در عین حال، سالگرد روز ۲۵ خرداد ۱۳۸۸ و راهپیمائی عظیم شهروندان کشور در اعتراض به تفلب انتخاباتی چهار سال پیش است. جا دارد که یاد آن سلحشوران جنبش «رای من کو؟»، ده ها زندانی سیاسی که بعد از چهار سال هم چنان در بند هستند،‌ رهبران جنبش سبز که سال هاست در حبس خانگی به سر می برند و سهراب ها، نداها و اشکان ها و دیگران  در این لحظه  فراموش نشود. باید بدانیم، امروز اگر رایی شمرده شده است،‌ به اعتبار آن جنبش پر شوری است که در تاروپود جامعه رخنه کرده است و هم چنان  سبز و پایدار ایستاده است‫.‬
‎امروز تلاش برای تغییر در جامعه را باید  پاس داشت و راه تغییر را با عمل به شعارهای حق طلبانه جنبش سبز و به رسمیت شناختن خواست های عادلانه آن، آزادی زندانیان سیاسی و رفع حصر از رهبران این جنبش خانم زهرا رهنورد، آقایان میرحسین موسوی و مهدی کروبی هموار ساخت‫.‬
‎!به امید آن روز

‎هیات سیاسی اجرائی
‎اتحاد جمهوریخواهان ایران
۲۵ خرداد ۱۳۹۲
۱۵ ژوئن ۲۰۱۳

اين قسمت در حال حاضر بسته است.