گفتگوهای اینترنتی اتحاد جمهوريخواهان ايران

«اخلاق، قانون و سیاست در ایران معاصر» محسن کدیور –  رامين جهانبگلو

تاريخ: شنبه ۲۷ خرداد ۱۳۹۱ برابر با 2012  16 June   ساعت:  14:00  به وقت شرق امریکا – 20:00به وقت اروپای مرکزی – 22:30 به وقت ایران مکان: Paltalk | Rooms: Chat Rooms>>Middle East >> Iran >> etehad Jomhourikhahan iran   هدف ما ایجاد محیطی براي تعامل و تبادل فکري همه گرايشات و نحله‌هاي ايراني، با رعايت فرهنگ گفتگو و پاسداشت احترام متقابل ، است! ایمیل تماس : paltalkeji@yahoo.com  برگزار کننده : گروه پالتاک ” اتحاد جمهوری خواهان ايران

اين قسمت در حال حاضر بسته است.