گفتگوهای اینترنتی اتحاد جمهوريخواهان ايران
در رابطه با ادعاهای اخیر پرویز ثابتی
پای صحبت شاهدان شکنجه در رژیم گذشته
محمد اعظمی، حسین بهبودی، ویدا حاجبی تبريزي ، اسماعیل ختایی، منوچهر مختاری، …
تاريخ: شنبه ۲۰ اسفند سال ۱۳۹۰ برابر با 10 مارس 2012
ساعت:  14:00  به وقت شرق امریکا – 20:00به وقت اروپای مرکزی – 22:30 به وقت ایران مکان: Paltalk | Rooms: Chat Rooms>>Middle East >> Iran >> etehad Jomhourikhahan iran هدف ما ایجاد محیطی براي تعامل و تبادل فکري همه گرايشات و نحله‌هاي ايراني، با رعايت فرهنگ گفتگو و پاسداشت احترام متقابل ، است!
ایمیل تماس : paltalkeji@yahoo.com
برگزار کننده : گروه پالتاک ” اتحاد جمهوری خواهان ايران”

اين قسمت در حال حاضر بسته است.