گفتگوهای اینترنتی اتحاد جمهوريخواهان ايران

نگاهی بر آرایش نیروهای سیاسی پس از انتخابات مجلس

تقی رحمانی  و مسعود فتحی 

تاريخ: شنبه ۱۹ فروردین سال ۱۳۹۰ برابر با 7 آوریل 2012

ساعت:  14:00  به وقت شرق امریکا – 20:00به وقت اروپای مرکزی – 22:30 به وقت ایران مکان: Paltalk | Rooms: Chat Rooms>>Middle East >> Iran >> etehad Jomhourikhahan iran

هدف ما ایجاد محیطی براي تعامل و تبادل فکري همه گرايشات و نحله‌هاي ايراني، با رعايت فرهنگ گفتگو و پاسداشت احترام متقابل ، است!

ایمیل تماس : paltalkeji@yahoo.com

برگزار کننده : گروه پالتاک ” اتحاد جمهوری خواهان ايران”

 

 

اين قسمت در حال حاضر بسته است.