دیدبان انتخابات -شماره ۷۳ : لباس شخصی‌ها و انتخابات

لباس شخصی‌ها و انتخابات

نماینده مجلس گفته خطر هجوم‌ها جدی است
یک عضو کميسيون امنيت ملی (عوض حيدرپور) گفته در شرايطی که ما بايد فضا را برای انتخابات فراهم کنيم اگر اوضاع با اين گونه هجوم ها (توسط لباس شخصی‌ها) روبه رو شود غيرقابل کنترل خواهد بود

مطهری عزیز است یا جانباز؟
کیهان به نقل از یک خواننده نوشته: آیا علی مطهری برای وزیر کشور عزیز اســت یا جانبازی که سینه خود را در مقابل دشــمن ســپر قرار داد؟ آیا وزیر به همین روال می خواهد انتخابات 94 را برگزار کند؟پول‌های کثیف در انتخابات

کیهان:  موضوع “پول کثیف” همان فتنه است
کیهان به نقل از یک خواننده خود نوشته: موضوع پول کثیفی را که مدعیان اصلاحات میخواهند برای تأثیرگذاری بر فضای انتخابات مطرح کنند،  دنباله فتنه 88 است

شورای نگهبان “حساس” است
سخنگوی شورای نگهبان  گفته: هرگاه شورای نگهبان علم به سوء جریانات مالی در انتخابات پیدا کند، بی شک حساسیت لازم را به این مساله نشان خواهد داد

وزیر سابق راه گفته ریشه فساد در انتخابات است
 اکبر ترکان (وزیر سابق راه) گفته ريشه اوليه و آغاز فســاد در کشور ما از انتخابات شروع می شود. هزينه تبليغات کانديداهای محترم مجلس از حقوق چهار سال نمايندگی آنها بيشتر است

یک عضو مجلس گفته مسئله فساد احتیاج به رسیدگی دارد
یک عضو کميسيون امنيت ملی (عوض حيدرپور) گفته ورود پولهای کثيف به انتخابات در حد يک خبر مطرح شد اما اين واقعيتی است که بوده و هست و بايد به صورتی جدی با آن برخورد شود

www.didban94.org

انتخابات شورایاری تهران
حدود 87 درصد منتخبین آقا و 13 درصد خانم‌ هستند
مشارکت در مناطق شمالی و شرقی تهران بیشتر بود
 اعام نتایج نهایی در سوم فروردین

اين قسمت در حال حاضر بسته است.