ویدیو – میزگردی تحلیلی درباره اعتراضات دی ماه ۹۶

میزگرد اینترنتی با حضور آقایان امیرحسین گنج بخش، حسین قاضیان و رضا علیجانی درباره اعتراضات دی ماه ۱۳۹۶ پیرامون موضوعاتی مانند تبیین علل شکل گیری این اعتراضات و مقایسه آن با جنبش سبز، پتانسیل حکومت برای پاسخ دهی به مطالبات مردم، شعارهای مختلف معترضان از جمله در باره حکومت، سلطنت، رفراندوم و …، و بالاخره تبیین در باره بیانیه اخیر رفراندوم و راهکارهای بدیل.

سایت جمهوریت

اين قسمت در حال حاضر بسته است.