بازداشت کارگران هفت‌تپه و سرکوب اعتراضات آنان را محکوم می‌کنیم!

روز یکشنبه ۲۷ آبان‌ماه ۱۳۹۷ در چهاردهمین اعتصاب خود تعدادی از کارگران بازداشت شدند. گزارشات از محل حاکی است که گارد ضد شورش در منطقه مستقر شده است. همه‌ی این تمهیدات نشاندهنده‌ی آن است که مسئولان دولتی به جای پاسخگوئی به خواست های کارگران، قصد سرکوب آنان را دارند. بنا به اخبار منتشر شده همان روز تعداد بازداشت شدگان به ۱۹ نفر رسید. هر چند روز دوشنبه تعدادی از آنان آزاد شدند، اما هنوز نمایندگان کارگران در بازداشت هستند.

اتحاد جمهوریخواهان ایران بازداشت کارگران و تلاش برای سرکوب اعتراضات مسالمت‌آمیز آنان را شدیدا محکوم می کند.

مطالبه‌ی اصلی کارگران اعتصابی پرداخت دستمزد های عقب افتاده‌ی خود است. اما در جریان اعتصاب، آن ها خواست بازگرداندن کارخانه به مالکیت عمومی را نیز بر آن افزوده اند. مجتمع نیشکر هفت تپه در چارچوب خصوصی سازی های دولتی به بخش حصوصی واگذار شده است. قوه‌ی قضائیه مدعی است که مالک این مجتمع «فراری» است. اما مسئولات حکومتی به جای پاسخگو نمودن کارفرمای «فراری» به تعهدات خود در قبال کارگران، گارد ضد شورش را به جان کارگران اعتصابی انداخته‌اند.

کارگران هفت‌تپه تاکنون بارها در اعتراض به پایمان شدن حقوق اولیه‌ی خود دست به اعتصاب زده اند. اما نتیجه ای نگرفته اند هر بار با تهدید و بازداشت روبرو شده اند. هر بار به وعده‌هائی که داده ‌اند، عمل نشده است. بعد از فروکش اعتراضات، کارفرما و دولت به اخراج کارگران و بازداشت نمایندگانشان دست زده اند. اکنون نیز حکومت به جای پیگرد کارفرما به دلیل نقض حقوق کارگران، طبق معمول به بازداشت کارگران و تهدید آنان دست زده است.

در جمهوری اسلامی هر اعتراضی قبل از همه تهدید به سرکوب می شود. در این حکومت دزدی کلان و چند ده هزار میلیاردی بدون پیگرد و محازات می ماند، اما هر اعتراض صنفی نسبت به کمبود ها و مشکلات مردم سیاسی قلمداد شده و به شدت سرکوب می شود. کارفرمایان در هر اقدامی علیه کارگران آزادند، اما اعتراض کارگران به نقض حقوق خود توسط حکومت به شدت سرکوب می شود. حق اعتراض، اعتصاب و تجمع به رسمینت شناخته نمی شود. تشکل های صنفی سرکوب می شوند و فعالان جنبش های مدنی به بهانه‌های مختلف و با اتهامات واهی بازداشت و زندانی می شوند.

اتحاد جمهوریخواهان ایران از خواست های حق طلبانه‌ی کارگران هفت‌تپه پشتیبانی می کند و خواستار پایان دادن به سرکوب اعتراضات مسالمت آمیز کارگران و آزادی فوری و بدون قید و شرط همه‌ی بازداشت شدگان است. ما از خواست کارگران و دیگر مزد و حقوق بگیران کشورمان در زمینه‌ی آزادی تشکیل سندیکاهای مستقل و برخورداری از حق اعتصاب و اعتراض دفاع می کنیم.

هیات سیاسی اجرائی
اتحاد جمهوریخواهان ایران
۲۸ آبان ۱۳۹۷ – ۱۹ نوامبر ۲۰۱۸

اين قسمت در حال حاضر بسته است.