گفتگو پیرامون تحریم انتخابات مجلس

گفتگوی رضا گوهرزاد با دکتر علی افشاری و احمد پورمندی پیرامون  تحریم انتخابات مجلس / تحریم انتخابات ادامه خیزش دیماه 96 و آبانماه 98 / تلاش جکومت برای نمایش انتصابات  /  چرا تحریم همگانی یک ضرورت است؟

Pouyesh 02-16-20 پویش

Print Friendly, PDF & Email

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *