کمپین اسفند بدون رای، تحریم انتخابات! (مجموعه ویدیو)

ویدئوهای ضمیمه توسط کمیته رسانه همبستگی‌ جمهوری خواهان ایران در ارتباط با کمپین اسفند بدون رای تهیه شده‌اند که در کانال تلگرام و‌کانال یوتوب جمهوری ایرانی نیز موجود هستند..


فرزانه عظیمی


هژیر عطاری


علی افشاری


حمید اصفی از تهران


حسین موسویان


همایون مهمنش


منصور‌فرهنک


رضا علیجانی


کاظم علمداری


مهرداد درویش‌پور


ارسن نظریان


کوروش‌ پارسا


مسعود فتحی


مزدک‌ لیما کشی


میلاد پور‌عیسی


ارش اعلم


پرویز مختاری


هوتن رضایی


حسن زهتاب


احمد پورمندی


رضا علوی

Print Friendly, PDF & Email

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *