میزگرد: بر گزاری مراسم محرم به خاطر عدم وجود اراده واحد برای مقابله با کروناست

August 14, 2020

«میزگرد جمهوری خواهی» بر گزاری مراسم محرم به خاطر عدم وجود اراده واحد برای مقابله با کروناست مهمانان: آقایان حجت نارنجی، تورج مرادی، نادر ضامن و مزدک لیماکشی ۲۲ مرداد ۱۳۹۹ برابر با ۱۲ آکوست ۲۰۲۰ تهیه شده توسط تلویزیون …

محیط زیست چیست و چرا حفظ جنگل‌ها برای آن مهم است؟

August 13, 2020

مظفر شیروانی، متخصص و مشاور بین المللی جنگل و محیط زیست – به عبارت دیگر محیط زیست چیست و چرا حفظ جنگل‌ها برای آن مهم است؟ وضعیت جنگل‌ها در جهان و در ایران چگونه است؟ ‘جنگل‌ها قبل از اینکه انسانها …

شهروندخبرنگاری و خبرنگاری در سه کشور فارسی‌زبان چه وضعیتی دارد؟

August 6, 2020

رضا معینی، مسئول دفتر کشورهای فارسی زبان در سازمان گزارشگران بدون مرز- به عبارت دیگر شهروندخبرنگاری و خبرنگاری در سه کشور فارسی‌زبان چه وضعیتی دارد؟‌ “این قانون (مطبوعات) بیشتر قانونی برای سرکوب آزادی اطلاع رسانی است تا حمایت و حفاظت …

میزگرد: اعتصاب کارگران شرکت نفت و موقعیت جنبش مدنی کارگران ایران

August 6, 2020

«میزگرد جمهوری خواهی» اعتصاب کارگران شرکت نفت و موقعیت جنبش مدنی کارگران ایران مهمانان: آقایان صادق کار، تورج مرادی و هژیر عطاری ۱۵ مرداد ۱۳۹۹ برابر با ۵ آکوست ۲۰۲۰ تهیه شده توسط تلویزیون اینترنتی رنگین کمان، بنیاد آزادی اندیشه …

گفتگو با کاظم کردوانی: در باره توافقنامه ۲۵ذساله با چین

July 25, 2020

مسائل گذار: بسوی دموکراسی، جمهوری، توسعه و رفاه برنامه ای از کوروش پارسا مهمان: آقای کاظم کردوانی تهیه شده توسط تلویزیون اینترنتی رنگین کمان, بنیاد آزادی اندیشه و بیان ۳۱ تیر ماه ۱۳۹۹ https://rangin-kaman.net

میزگرد: نقش مدیای مدرن در مقابله با کشتار حکومتی، #اعدام_نکنید

July 24, 2020

«میزگرد جمهوری خواهی»نقش مدیای مدرن در مقابله با کشتار حکومتی، #اعدام_نکنیدمهمانان: آقایان حسن نایب هاشم، خسرو قدیری، سام جعفریان و حجت نارنجیاول مرداد ۱۳۹۹ برابر با ۲۲ ژوئیه ۲۰۲۰تهیه شده توسط تلویزیون اینترنتی رنگین کمان، بنیاد آزادی اندیشه و بیان

«میزگرد: چرا قرارداد جمهوری اسلامی با چین بر ضد منافع ملی مردم ایران است؟

July 16, 2020

«میزگرد جمهوری خواهی»چرا قرارداد جمهوری اسلامی با چین بر ضد منافع ملی مردم ایران است؟مهمانان: آقایان همایون مهمنش، علی پورنقوی، هوتن رضایی و مزدک لیماکشی۲۵ تیر ۱۳۹۹ برابر با ۱۵ ژوئیه ۲۰۲۰تهیه شده توسط تلویزیون اینترنتی رنگین کمان، بنیاد آزادی …

میزگرد: چرا حکومت به سرکوب و صدور حکم اعدام برای معترضان روی آورده است؟

July 13, 2020

«میزگرد جمهوری خواهی» چرا حکومت به سرکوب و صدور حکم اعدام برای معترضان روی آورده است؟ مهمانان: خانم مریم پورتنگستانی آقایان بهمن مبشری، ساسان شرفی و مزدک لیماکشی ۱۸ تیر ۱۳۹۹ برابر با ۸ ژوئیه ۲۰۲۰ تهیه شده توسط تلویزیون …

مسئله اقوام مختلف در ایران و چگونگی برخورد با تبعیضات اتنیکی در ایران

July 10, 2020

آوردگاه: برنامه نخست موضوع: دیدگاه های مختلف در مورد مسئله اقوام در ایران و چگونگی برخورد با تبعیضات اتنیکی با حضور آقایان: همایون مهمنش، پرویز نویدی ‌مهرداد درویش پور با مدیریت کوروش پارسا

میزگرد: آموزش از راه دور، پیشرفت ها و مشکلات آن در ایران و جهان

July 2, 2020

«میزگرد جمهوری خواهی» آموزش از راه دور، پیشرفت ها و مشکلات آن در ایران و جهان مهمانان: آقایان خسرو قدیری، سهراب پهلوان و مزدک لیماکشی ۱۱ تیر ۱۳۹۹ برابر با اول ژوئیه ۲۰۲۰ تهیه شده توسط تلویزیون اینترنتی رنگین کمان، …