گفتگو: بررسی انتخابات یا انتصابات ریاست جمهوری در ایران

نگاهی به لابلای خطوط: بعد از مرگ ابراهیم رییسی ، بررسی انتخابات یا انتصابات ریاست جمهوری در ایران در گفتگو با مزدک لیماکشی

برنامه ای از فرامرز دادرس، کارشناس امنیت و اطلاعات

ایران مدیا (Iran Media)

Print Friendly, PDF & Email

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *