1 13 14 15

درگذشت رد بردبری، نویسنده آثار علمی – تخیلی

June 8, 2012

منبع رادیو زمانه. برگردان احسان سنایی جسی امپساک – مرگ، حوالی سه‌شنبه‌شب فرارسید؛ وقتی که سیاره زهره داشت از برابر خورشید عبور می‌کرد. ری بردبری (Ray Bradbury) چند قصه درباره زهره هم نوشته و دنیایی را به تصویر کشیده بود …

پیانیست ترک به اتهام “توهین به مقدسات” محاکمه می‌شود

June 5, 2012

فاضل سای، پیانیست نامدار ترکیه، باید در میهن خود به اتهام “خدشه‌دار کردن احساسات مذهبی” در برابر دادگاه پاسخگو باشد. طرفداران و دوستان این هنرمند ترک کارزاری برای پشتیبانی از وی سازمان‌دهی کرده‌اند.  فاضل سای تا کنون بارها علنا از …