گزارش تصويری

عکسها از اختر قاسمی

برای ديدن عکسها، لطفا از چپ به راست روی آن کليک کنيد

عکسهای زیر را نیز آقای داوود نوائیان در اختیارمان گذاشته اند، که در آدرسهای زیر می توانید ملاحظه فرمائید

www.eucn.org/H_1
www.eucn.org/H_2
www.eucn.org/H_3
www.eucn.org/H_4
www.eucn.org/H_5
www.eucn.org/H_6
www.eucn.org/H_0

Leave a Reply

Your email address will not be published.