نخستين همايش سراسری “اتحاد جمهوريخواهان ايران”با موفقيت برگزار شد

نخستين همايش ” اتحاد جمهوريخواهان ايران ” از روز ۱۸ تا ۲۰ دی ماه مطابق با ۸ تا ۱۰ ژانویه در برلين برگزار شد. در اين همايش حدود ۸۰۰ نفر شرکت نمودند که بیش از ۳۰۰ نفر از آن ها از امضا کنندگان بيانيه برای اتحاد جمهوريخواهان بودند و بیش از ۴۰۰ نفر را نيز علاقمندان به اين اتحاد و نمايندگان رسانه های مختلف تشکيل می دادند.
همايش سراسری اتحاد جمهوريخواهان توسط هيات رئيسه سنی افتتاح شد و بعد از سخنرانی های افتتاحيه و انتخاب هيات رئيسه و نیز تصوب بندی در مورد پذیرش اعضای جدید در حین همایش، با تصويب آئين نامه کار خود را آغاز کرد. لازم به يادآوری است که بخش آخر این آئین نامه در مورد شورای رهبری در روز آخر همایش انجام شد که از جمله مواد آن پذیرش سهمیه ۳۰ درصدی برای زنان در انتخاب ارگانهای جمهوریخواهان بود.
شرکت کنندگان همایش در این سه روز شاهد سخنرانیهای تعدادی از اعضا و مهمانان از جمله آقای لاهیجی، باقرزاده و نیز مهمانان خارجی مثل گریگور گیزی، رهبر سابق حزب سوسیالیزم دمکراتیک آلمان و نیز پروفسور «بودو سوينر» رئيس دانشكده علوم سياسي دانشگاه برلين بودند.
این همایش توانست تقريبا بخش عمده مسائل در دستور کار خود را رسيدگی کند.اين اجلاس از جمله اسناد مربوط به راهبرد سياسی، طرح تشکيلاتی، و کميسيون زنان و ماده واحده در رابطه با مسائل ملی و جوانان و نیز پیشنهادی را در مورد انتخابات مجلس مورد بررسی قرار داده و آن ها را با تغییراتی به تصويب رساند.
اولين مصوبه همايش، ماده واحده ای در رابطه با مسائل “ملی-قومی” بود. سپس ماده واحده ای در رابطه با جوانان به تصویب رسید.
از دیگر مصوبات همايش اسناد مربوط به راهبرد سياسی اتحاد جمهوريخوهان ايران و نيز مناسبات درونی و ساختار موقت اتحاد جمهوری خواهان بود. سند راهبرد سياسی سياست های راهنمای فعاليت اتحاد جمهوريخواهان را در رابطه با جنبش اصلاحات و راهکارهای پيش روی آن، نيز روش برخورد با نيروهای ديگر و در عرصه سياست خارجی را در بر می گيرد.
تصویب طرح وظائف و اختیارات کمیسیون زنان نیز از مصوبات دیگر همایش بود.
در مورد انتخابات مجلس هفتم نيز قراری صادر شد که تصميم گيری در اين زمينه را به شورای هماهنگی محول کرد.
آخرين دستور کار همايش انتخاب شورای هماهنگی بود. همايش سراسری از ميان صد و يازده نفر کانديدای عضويت در شورای هماهنگي پنجاه نفر را برگزيد. لازم به ذکر است که هر عضو حق انتخاب حداکثر ۲۶ نفر کاندیدا را داشت. از مجموع ۲۵۵ رای، ۲۴۷ رای معتبر بوده، ۵ رای باطل، ۲ رای سفید، و یک رای پس از شروع قرائت آرا داده شده بود که جزو آرائ باطله به حساب آمد. اين انتخابات با نظارت دکتر عبدالکريم لاهيجی ، دکتر کاظم کردوانی و پرويز شوکت برگزار شد.
تمامی مباحث همايش سراسری از طريق پالتاک مستقيما پخش می شد و بسياری از هموطنان از ايران و اقصی نقاط جهان اين مباحث را مستقيما دنبال می کردند.
گزارش مفصل تر این همایش را به همراه گزارش تصویری بزودی به اطلاع می رسانیم.

 

دیدگاه شما؟

Your email address will not be published.