گفتگوهای اینترنتی اتحاد جمهوريخواهان ايران

 

مسئله « انتخابات آزاد »
ابولحسن بنی صدر – فرخ نگهدار
تاريخ: شنبه ۳۰ اردیبهشت ۱۳۹۱ برابر با 19 May 2012
ساعت:  14:00  به وقت شرق امریکا – 20:00به وقت اروپای مرکزی – 22:30 به وقت ایران مکان: Paltalk | Rooms: Chat Rooms>>Middle East >> Iran >> etehad Jomhourikhahan iran هدف ما ایجاد محیطی براي تعامل و تبادل فکري همه گرايشات و نحله‌هاي ايراني، با رعايت فرهنگ گفتگو و پاسداشت احترام متقابل ، است!
ایمیل تماس : paltalkeji@yahoo.com
برگزار کننده : گروه پالتاک ” اتحاد جمهوری خواهان ايران”

 

 

__._,_.___

اين قسمت در حال حاضر بسته است.